21. 8. 2013
Termín druhej splátky za odpad je 31. augusta!

Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, že 31. augusta 2013 je termín druhej splátky poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, dane z nehnuteľností za rok 2013.

Súčasne žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby a prípadné podlžnosti z minulých rokov za uvedené dane a poplatok uhradili do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na príslušný účet mesta Malacky. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.


Oddelenie ekonomiky MsÚ

 

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok