17. 1. 2011
Témy Malackého brka vyhlásené

Pre všetkých, ktorí sa v tomto roku chcú zúčastniť literárnej súťaže mladých Malacké brko, vyhlásil primátor Jozef Ondrejka témy. Myšlienkou kategórie poézia je slovné spojenie Ilúzie – dezilúzie, v prozaickej kategórii je to Vidieť srdcom. Súťaže, každoročne vyhlasovanej primátorom Malaciek, sa môžu zúčastniť študenti malackých stredných škôl alebo Malačania, študujúci v inom meste. Hranicou je vek od 15 do 20 rokov.

Záujemcovia môžu práce v troch identických exemplároch zasielať na adresu mesta a v elektronickej forme na adresu brko@malacky.sk do 15. 4. Rozsah prác by nemal presiahnuť 5 normostrán. Viac o pravidlách sa dočítate v štatúte súťaže. Individuálnu prihlášku nájdete na v sekcii Občan – Vzdelávanie – Súťaže. Víťazi by mali byť známi v júni.

/sisa/

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok