9. 7. 2019
Tekos má novú techniku
V meste máme nové technické vybavenie pre odvoz a spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a drobného stavebného odpadu (DSO).  Vďaka projektu Zeefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, má spoločnosť Tekos novú techniku: zberové vozidlo s rotačným lisovaním,  traktor, traktorový nosič kontajnerov, drvič drevného odpadu, miešací voz s hydraulickou rukou za traktor, teleskopický nakladač, drvič stavebného odpadu, ramenový reťazový nosič kontajnerov a príves za ramenový nosič. 
 
Posilnenie techniky bolo potrebné pre zvýšenie separácie zložiek zo zmesového komunálneho odpadu, ale aj pre zber a mechanickú úpravu odpadu, vďaka čomu sa zhodnotí odpad a zároveň sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládky.
Súčasťou projektu bolo aj dodanie hnedých zberných nádob na BRO, ktoré boli Malačanom distribuované začiatkom roka. Tekosu pribudlo i zariadenie na umývanie nádob, 5 kontajnerov na stavebný odpad či nadúrovňová mostová váha. „Všetku techniku z projektu už máme v areáli. Postupne sa podľa potreby uvádza do prevádzky,“ povedal konateľ spoločnosti Tekos Peter Bartošek a dodal, že na technické zabezpečenie nadväzuje projekt kompostárne.   

-nb-/-otano-
Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok