23. 6. 2016
Tekos informuje

Mestská organizácia Tekos má niekoľko noviniek – dostane dve dotácie na odpady a modernizuje svoju techniku. Zároveň pripomíname zmeny v novom zákone o odpadoch (poplatok za drobný stavebný odpad a nové pravidlá pri likvidovaní pneumatík).

Úspešné žiadosti o dotácie
Do Malaciek smerujú dve dotácie na odpady. Tou prvou je príspevok z Envirofondu na nové zberné vozidlo na sklo. Konateľ Tekos Juraj Schwarz hovorí, že je to prvý krok k potrebnej obnove zastaraného vozového parku na účely odpadového hospodárstva mesta. Vozidlo je objednané a jeho dodanie sa očakáva začiatkom jesene. Vďaka nemu bude zber skla efektívnejší, pretože „zvony na sklo“ sa nahradia štandardnými 1100-litrovými nádobami. Druhou dotáciou vo výške takmer 50 tisíc EUR je príspevok z Recyklačného fondu na doplnenie infraštruktúry zberu. Za poskytnuté finančné prostriedky nakúpime nádoby do mesta na plasty a na sklo a časť peňazí použijeme na informačnú kampaň k separovanému zberu.

Doplnenie a modernizácia techniky

V tomto roku spoločnosť TEKOS venuje najviac pozornosti odpadovému hospodárstvu. Vybudovali sme vlastné kapacity na spracovanie druhotných surovín zo separovaného zberu v meste a okolitých obciach. Vozový park sa rozšíril o veľké zvozové vozidlo na zber odpadu a hákový nakladač Mercedes na prevoz veľkokapacitných kontajnerov. Vďaka možnosti prevážať veľké množstvo odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch sa zefektívni prevoz odpadu, čím očakávame úsporu v mestskom rozpočte.

Drobný stavebný odpad
Pripomíname, že od 1. januára tohto roka platí nový zákon o odpadoch. Jedna zo zmien sa týka drobného stavebného odpadu. Občania to už mali možnosť postrehnúť na zbernom dvore na Hlbokej. Za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa už platí, VZN mesta stanovuje poplatok 0,025 € za 1 kilogram. Bezplatne sa na zberné dvory aj naďalej môže voziť biologický odpad, druhotné suroviny a veľkoobjemný odpad.

Staré pneumatiky, nové pravidlá
Nevynášajme staré ojazdené pneumatiky do lesa! Od začiatku tohto roka sú pneumatiky vyradené z komunálneho odpadu. Už ich nie je možné odovzdávať na zberných dvoroch. Výrobcovia pneumatík sa v zákone zaviazali, že sa o pneumatiky v rámci Slovenska postarajú. Pneumatiky je po novom možné odovzdať ktorémukoľvek predajcovi, distribútorovi či pneuservisu bezplatne. Nevytvárajme preto čierne skládky!

Text: Tekos, foto: -lubi-

 

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok