14. 5. 2013
Talentové skúšky do športovej triedy

Základná škola, Záhorácka 95, Malacky pozýva žiakov 4. ročníkov na talentové skúšky do športových tried pre školský rok 2013/2014. Dievčatá a chlapci sa môžu uchádzať o prijatie do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal.

Termín: 30. máj 2013 /štvrtok/ o 14.00 h, náhradný termín 6. jún 2013 /štvrtok/ o 14.00 h.
Miesto: športový areál ZŠ Záhorácka, Malacky (atletická dráha, telocvičňa)

Kritériá pre prijatie do športovej triedy:
1. úspešné zvládnutie talentových skúšok,
2. súhlas rodičov so zaradením do športovej triedy,
3. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium v športovej triede.

Obsah talentových skúšok do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku:
 – beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, beh na 500 m

Obsah talentových skúšok do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na volejbal:
 – telesná výška, dosah v stoji, člnkový beh 4 x 10 m, skok do diaľky z miesta,
   hod plnou  loptou (1 kg), ľah – sed za 1 minútu, preskok cez švihadlo za 1 minútu

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na t.č. 034/7723862 alebo na adrese: zs4malacky@centrum.sk

PaedDr. Gabriela Emrichová
riaditeľka školy

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok