30. 4. 2014
Talentové skúšky do športovej triedy
Základná škola, Záhorácka 95, Malacky pozýva žiakov 4. ročníka na talentové skúšky do športovej triedy pre školský rok 2014/2015. Dievčatá a chlapci sa môžu uchádzať o prijatie do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal.

Termín: 14. a 21. máj 2014 (streda)
                o 10.00 h – žiaci ZŠ Záhorácka, Malacky
                o 14.00 h – žiaci z ostatných škôl

Miesto: športový areál ZŠ Záhorácka, Malacky (atletická dráha, telocvičňa)

Kritéria pre prijatie žiaka do športovej triedy:
– úspešné zvládnutie talentových skúšok; lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti; súhlas zákonného zástupcu so zaradením do športovej triedy; potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia (sprostredkuje škola).

Obsah talentových skúšok do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal:
a) atletika – beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, beh na 500 m
b) volejbal – telesná výška, dosah v stoji, člnkový beh 4 x 10 m, skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 1 minútu, hod plnou  loptou (1 kg), preskoky cez švihadlo za 1 minútu

PaedDr. Gabriela Emrichová, riaditeľka školy
Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok