30. 4. 2014
Talentové skúšky do športovej triedy
Základná škola, Záhorácka 95, Malacky pozýva žiakov 4. ročníka na talentové skúšky do športovej triedy pre školský rok 2014/2015. Dievčatá a chlapci sa môžu uchádzať o prijatie do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal.

Termín: 14. a 21. máj 2014 (streda)
                o 10.00 h – žiaci ZŠ Záhorácka, Malacky
                o 14.00 h – žiaci z ostatných škôl

Miesto: športový areál ZŠ Záhorácka, Malacky (atletická dráha, telocvičňa)

Kritéria pre prijatie žiaka do športovej triedy:
– úspešné zvládnutie talentových skúšok; lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti; súhlas zákonného zástupcu so zaradením do športovej triedy; potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia (sprostredkuje škola).

Obsah talentových skúšok do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal:
a) atletika – beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, beh na 500 m
b) volejbal – telesná výška, dosah v stoji, člnkový beh 4 x 10 m, skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 1 minútu, hod plnou  loptou (1 kg), preskoky cez švihadlo za 1 minútu

PaedDr. Gabriela Emrichová, riaditeľka školy
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok