24. 7. 2013
Svojvoľné odstraňovanie mestskej zelene je priestupok!

V stredu 24. júla navštívili redakciu mestských médií znepokojené obyvateľky Malaciek, ktoré pred svojim bytovým domom, kde kedysi voňali krásne orgovány či pajazmíny, našli vysekané pozostatky kríkov.

Uvedená plocha na Radlinského ulici je v správe mesta Malacky, a je teda plochou verejnej zelene. Platné VZN č. 4/2013 chráni verejnú zeleň pred svojvoľným poškodzovaním a ničením občanmi. „Treba pripomenúť, že plochy a prvky zelene nachádzajúce sa v blízkosti bytoviek sú v správe mesta, a tak s nimi občania  nemôžu nakladať podľa vlastného uváženia,“ hovorí správkyňa zelene v Malackách M. Gajdárová.
 

Pokiaľ nejaký porast obyvateľom znepríjemňuje bývanie, prípadne majú iný dôvod prečo by ho chceli odstrániť, je nutné kontaktovať správu zelene mesta Malacky – oddelenie územného rozvoja a životného prostredia v MsÚ. Po dohode s ostatným obyvateľmi v danej oblasti sa vykonajú potrebné zmeny.

Porušenie spomínaného VZN č.4/2013 a teda aj poškodenie alebo zničenie či krádež prvku zelene je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za priestupok možno uložiť pokarhanie či pokutu.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok