5. 11. 2009
Súťaž ZlatyErb.sk má víťazov
V stredu 4. novembra sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk, do ktorej sa zapojili aj Malacky. Celkovo sa v tomto ročníku do súťaže prihlásilo 104 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami. Adeptov na ocenenie hodnotilo 9 porotcov podľa 48 kritérií. Všeobecne najvyššie hodnotenie a cenu Dexia Grand Prix, ako aj nomináciu na medzinárodnú cenu Eurocrest získalo mesto Trenčín.
 
Hlavným cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie na zvyšovanie kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Porotcovia pritom zhodnotili, že kvalita webových sídiel slovenských samospráv z roka na rok narastá. Mnohé samosprávy zjednodušili a sprehľadnili navigáciu svojich webstránok, pribudli mnohé elektronické služby. Isté rezervy však videli pri dodržiavaní štandardov webových sídiel – napríklad zverejnenie termínov zasadnutí zastupiteľstva, postupov, ktoré musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní žiadostí, zverejnenie informácií o konaniach…

Cenu za „Najlepšiu stránku slovenských obcí“ získala obec Klátová Nová Ves.
Cenu za „Najlepšiu stránku samosprávneho kraja“ získal Prešovský samosprávny kraj.
Cenu za „Najlepšiu elektronickú službu samospráv – cena spoločnosti Centire“ pre rok 2009 získalo mesto Turčianske Teplice a Nitriansky samosprávny kraj.

Hlavné ceny:
 • Najlepšia stránka Samosprávneho kraja:
  1. Prešovský samosprávny kraj
  2. Bratislavský samosprávny kraj
  3. Žilinský samosprávny kraj
 • Najlepšia stránka Miest a Mestských častí:
  1. Mesto Trenčín zároveň aj hlavné ocenenie „Dexia Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže a nomináciu na medzinárodnú súťaž „Eurocrest“
  2. Mesto Bratislava
  3. Mesto Zvolen
  4. Mesto Galanta
  5. Mesto Poprad
 • Najlepšia stránka Obcí:
  1. Obec Klátová Nová Ves
  2. Obec Valaská Belá
  3. Obec Skačany
  4. Obec Chrenovec-Brusno
  5. Obec Nitrianska Blatnica
Špeciálne ceny:
 • Najlepšia elektronická služba samospráv – cena spoločnosti Centire:
  1. Mesto Turčianske Teplice za projekt – Digitálne mesto
  2. Nitriansky samosprávny kraj – GIS portál NSK
 • Najlepšia bezbariérová stránka samospráv
  1. Mesto Nová Dubnica

Výsledky na stránkach vyhlasovateľa.

Zoznam ocenených miest dostupný tiež na eMtexte s. 116.

-raj-

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok