19. 6. 2007
Súťaž mladých záchranárov

Dňa 5. 6. sa v Lábe konalo obvodné kolo súťaže mladých záchranárov. Organizátorom bol odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Malackách. Súťaž sa v areáli spoluorganizátora –  ZŠ v Lábe. Cieľom súťaže mladých záchranárov  bolo v nadväznosti na učivo „Ochrana človeka a prírody“ pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, teroristických útokov a iných mimoriadnych udalostí.

Na súťaži sa zúčastnili družstvá z deviatich ZŠ obvodu Malacky. Mesto Malacky reprezentovali ZŠ Záhorácka a ZŠ M. Olšovského. Súťažilo sa v šiestich disciplínach – civilná a požiarna ochrana, dopravná výchovy a prvá pomoc. Po testoch nasledovali praktické úlohy – hasenie požiaru, streľba zo vzduchovky, rozlišovanie varovných signálov, prechod cez zamorené územie či topografia. Víťazné trofeje získali družstvá: ZŠ Studienka (1. miesto), ZŠ Láb  (2. miesto) a ZŠ Zohor (3. miesto).

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok