19. 6. 2007
Súťaž mladých záchranárov

Dňa 5. 6. sa v Lábe konalo obvodné kolo súťaže mladých záchranárov. Organizátorom bol odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Malackách. Súťaž sa v areáli spoluorganizátora –  ZŠ v Lábe. Cieľom súťaže mladých záchranárov  bolo v nadväznosti na učivo „Ochrana človeka a prírody“ pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, teroristických útokov a iných mimoriadnych udalostí.

Na súťaži sa zúčastnili družstvá z deviatich ZŠ obvodu Malacky. Mesto Malacky reprezentovali ZŠ Záhorácka a ZŠ M. Olšovského. Súťažilo sa v šiestich disciplínach – civilná a požiarna ochrana, dopravná výchovy a prvá pomoc. Po testoch nasledovali praktické úlohy – hasenie požiaru, streľba zo vzduchovky, rozlišovanie varovných signálov, prechod cez zamorené územie či topografia. Víťazné trofeje získali družstvá: ZŠ Studienka (1. miesto), ZŠ Láb  (2. miesto) a ZŠ Zohor (3. miesto).

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok