12. 5. 2014
Súťaž mladých záchranárov
V stredu 7. mája sa v Zámockom parku v Malackách konalo Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu Malacky. Cieľom bolo v nadväznosti na učivo Ochrana človeka a prírody pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce z následkov živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov a prakticky precvičiť získané vedomosti s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov.

V šiestich disciplínach súťažilo 9 družstiev zo základných škôl okresu Malacky. Absolvovali test z oblasti civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a prvej pomoci. Potom   súťažne hasili fiktívky požiar, strieľali zo vzduchovky, museli vybrať určené predmety do evakuačnej batožiny, správne použiť prostriedky individuálnej ochrany a prejsť zamorené územie, ale aj vytvoriť improvizovanú ochranu človeka pred účinkami nebezpečnej látky a správne rozlíšiť varovné signály.

Na stanovišti prvej pomoci žiaci ukázali, ako vedia pomôcť zranenej osobe a poskytnúť prvú pomoc. Poslednou disciplínou bol pobyt a pohyb v prírode. Tu si overili schopnosť orientovať sa v teréne pomocou mapy, ale i bez nej, určovať svetové strany pomocou slnka a kompasu.
Po absolvovaní všetkých disciplín súťažné družstvá netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Víťazné trofeje získali družstvá: ZŠ s MŠ Závod (1. miesto), ZŠ Zohor (2. miesto) a ZŠ Láb (3. miesto). Spolu s trofejami si družstvá prevzali aj vecné ceny, ktoré poskytlo Ministerstvo vnútra SR a sponzori súťaže.

Kolektív OKR OÚ Malacky/-red-
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok