16. 7. 2013
Sú prírodné kúpaliská vhodné na kúpanie?

V úvode leta to s počasím vôbec nevyzeralo ružovo. Všetci sme sa obávali, že ak sa budeme chcieť okúpať, budeme musieť vycestovať. Na šťastie to tak nie je a júl nám zatiaľ dožičil dosť teplých dní. Zisťovali sme preto, či je voda v prírodných jazerách v našom okolí na kúpanie vôbec vhodná.

Obľúbeným strediskom pre Malačanov je už dlhé roky Rekreačná oblasť Rudava. Zaujímali sme sa teda v prvom rade o ňu. „Kvalita vody na jazerách v Malých Levároch je vyhovujúca, posledné odbery boli vykonané 27. 5. 2013,“ uviedla Katarína Nosálová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. Dodáva tiež: „Kontroly kvality vody sa vykonávajú priebežne podľa harmonogramu. V Malých Levároch približne trikrát za sezónu. Výsledky monitoringu ako aj rozborov kvality vody v rámci štátneho zdravotného dozoru na dozorovaných prírodných a umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji uverejňujeme a aktualizujeme každý štvrtok na našej web stránke www.ruvzba.sk v sekcii Aktuality.“  

Čo a kde sleduje RÚVZ Bratislava?
Na prírodných kúpaliskách Zlaté Piesky, Vajnorské jazerá, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá v Senci, Veľký Draždiak, Kuchajda, Čunovo, Rusovce-Candell, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská sa podľa slov hovorkyne RÚVZ BA sledujú 2 vybrané ukazovatele – Escherichia coli a črevné enterokoky. Ale taktiež ďalšie ukazovatele podľa požiadaviek MZ SR č. 308/2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovaných plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a umelom kúpalisku.

Problémy zatiaľ nezistili!
Kvalitu vody na prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie dva až trikrát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Hovorkyňa RÚVZBA Katarína Nosálová tiež dodáva: „Počas tohtoročnej kúpacej sezóny 2013 neboli zistené v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru problémy v prevádzkovaní kúpalísk s povolenou rekreáciou. Na prevádzkovaných kúpaliskách sa pravidelne vykonáva štátny zdravotný dozor a pokračuje sa v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa.“

Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie v Bratislavskom kraji sú uverejnené a pravidelne aktualizované na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva www.ruvzba.sk
–––––––––––––––––––-

Kvalita vody na vodných plochách za 28. kalendárny týždeň:
Ivanka pri Dunaji – kvalita vody je vyhovujúca, ďalší odber vzoriek 8. 7. (na výsledky sa čaká).
Veľký Draždiak – kvalita vody je vyhovujúca, ďalší odber vzoriek 9. 7.  (na výsledky sa čaká).
Vajnorské jazero – kvalita vody je vyhovujúca, ďalší odber vzoriek 9. 7. (na výsledky sa čaká).
Zlaté Piesky – kvalita vody je vyhovujúca.
Slnečné jazerá – kvalita vody je vyhovujúca, ďalší odber vzoriek 8. 7. (na výsledky sa čaká). 
Plavecký Štvrtok – kvalita vody je vyhovujúca.

Text: N. Slobodová, foto: ilustr.

Ďalšie
Kultúra
24. 5. 2024
Tomáško Hindra v seriáli TV Markíza

V Malackách sa to veru hereckými talentmi len tak hemží. Vedeli ste, že Tomáško zmarkízackeho…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
24. 5. 2024
Hrnček z Malaciek pre Kaisera s Lábusom

Návšteva Stovežatej, Divadlo Kalich a trochu šťastia Kto by nepoznal obľúbených hercov…

Zobraziť celý článok