7. 3. 2013
Sú Malacky bezpečné?

Správa o bezpečnostnej situácii v meste

Bezpečnostná situácia v meste je stabilizovaná, stúpla úspešnosť objasňovania trestných činov aj priestupkov
Trestné činy

V roku 2012 bolo zistených v meste 255 trestných činov. V porovnaní s rokom 2011 je to síce nárast, ale zlepšilo sa zisťovanie páchateľov aj objasňovanie trestných činov. Vlani polícia vypátrala 83 páchateľov a objasnila 33% prípadov ( 3 %  nárast v porovnaní s r .2011).

TABUĽKA
Prehľad o počte zistených trestných činov v meste Malacky rozdelených podľa základných druhov.

 

  Násilné TČ Majetkové TČ  Ostatné TČ Spolu
Celkom zistené r. 2011 27 162 42 231
Celkom zistené r. 2012 29 144 82 255

 

V Malackách ale aj na celom Slovensku prevažuje spomedzi trestných činností majetková. Väčšina trestných činov (140 z 255) bola  spáchaná na ulici


Prehľad o vybraných druhoch kriminality

1. Lúpeže
Celkovo bolo zistených v meste 6 lúpeží. V 4 prípadoch boli páchatelia zistení a bolo
Voči nim vznesené obvinenie.
2. Krádeže vlámaním do bytu alebo rodinného domu
Zistených a vyšetrovaných bolo 5 prípadov a to na ul. Skuteckého, Nádražnej, Oslobodenia, Bernolákovej a Štefánikovej.
3. Krádeže motorových vozidiel
V roku 2012 boli v Malackách odcudzené 4 vozidlá (Nám. SNP z objektu
autobazáru, ul. Jánošíkova, Partizánska, Hviezdoslavova). V objasňovaní tohto druhu
kriminality dosiahol okres Malacky najlepšie ukazovatele v Bratislavskom kraji.
4. Krádeže vlámaním do motorových vozidiel
Páchatelia týchto prečinov vnikajú do vozidiel rôznych značiek, najmä do vozidiel zn.
Škoda a využívajú rôzne spôsoby prekonania zabezpečovacích systémov. Predmetom ich záujmu sú najmä veci voľne položené na sedadlách vo vozidle (notebooky, telefóny,
tašky, doklady, fotoaparáty, oblečenie). Väčšina skutkov bola spáchaná v nočných hodinách.
V roku 2012 bolo zistených na území mesta 18 prípadov, najkritickejšie boli ulice Stupavská, 1. mája, Skuteckého, Budovateľská, Duk. hrdinov, Brnenská, Záhorácka, Na Brehu.

TABUĽKA

Kriminalita v meste Malacky podľa územných častí v období od 1.1.2012 do 31.12.2012

 

Miesto činu Celkom TČ Majetková TČ Násilné TČ Ostatná TČ
Pezinská 22 17 1 4
Továrenská 17 8 1 8
Radlinského 10 6 0 4
Petra Jilemnického 2 1 1 0
Štefana Čulena   1 1 0 0
Nádražná 4 3 0 1
Gen. M.R.Štefánika 7 2 2 3
Malé námestie 2 2 0 0
Nám.SNP 1 1 0 0
Kláštorné námestie 1 1 0 0

 

Miesto činu Celkom TČ Majetková TČ Násilné TČ Ostatná TČ
Nad Výhonom 5 5 0 0
Hlboká 3 1 0 2
Jesenského 4 2 2 0
Rakárenská 1 1 0 0
Riadok 1 1 0 0
Zámocký park 2 1 1 0
Dukelských hrdinov 5 3 1 1
Oslobodenia 2 2 0 0
Legionárska 1 0 0 1
 
Miesto činu Celkom TČ Majetková TČ Násilné TČ Ostatná TČ
Zámocká 10 5 1 4
Sasinkova 7 5 0 2
Brnenská 10 8 0 2
Na Brehu 11 10 1 0
1.Mája 5 1 1 3
Záhorácka 21 7 2 12
Pribinova 1 0 0 1
Družstevná 5 0 0 5
Partizánska 5 3 2 0
 
Miesto činu Celkom TČ Majetková TČ Násilné TČ Ostatná TČ
Záhorácka 16 6 4 6
Veľkomoravská 7 2 1 4
D.Skuteckého 8 3 1 4
Stupavská 15 14 1 0
Štúrova 5 3 0 2
Kozia 5 1 2 2
Hviezdoslavova 7 2 1 4
Jánošíkova 4 2 0 2
Gn. Ľ.Svobodu 2 0 0 2
Budovateľská 1 1 0 0
Mierové námestie 3 1 1 2
Ľ. Fullu 5 4 1 0
Cesta Mládeže 6 3 1 2
Bernolákova 2 1 0 1
Hollého 1 1 0 0

Krádeže motorových vozidiel a krádeže vlámaním sa dejú najmä na miestach, ktoré nie sú vykryté mestským kamerovým systémom. Na základe toho možno predpokladať, že kamery majú pozitívny vplyv na znižovanie kriminality v meste. Mestská polícia preto vypracovala ďalší projekt na rozšírenie kamerového systému. Na stav a vývoj kriminality má tiež pozitívny vplyv prevádzka pultu centrálnej ochrany, ktorý je umiestnený na pracovisku mestskej polície. Na pult je v súčasnosti pripojených 70 objektov.

Priestupky – PZ SR

Úroveň ochrany verejného poriadku v Malackách možno hodnotiť aj napriek niektorým
negatívnym okolnostiam pozitívne. V roku 2012 bolo Obvodným oddelením PZ Malacky zistených a zaevidovaných 463 priestupkov, z ktorých bolo 277 objasnených, t.j. 59,8%. V roku 2011 bolo tiež zistených 463 priestupkov a objasnených bolo 231, t.j. 50%.

Medzi najčastejšie páchané priestupky patria priestupky proti majetku, verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu. Majetkové priestupky sa najviac páchajú v strede mesta t.j. ulica Radlinského, Záhorácka, v rôznych reštauráciách a veľkých obchodných centrách, kde sú páchané drobné krádeže napr. mobilné telefóny, dokumenty, peňaženky, potraviny a alkohol v nákupných centrách. Najmenej páchaných majetkových priestupkov v meste je v tých častiach mesta, ktoré sú zastavané rodinnými domami.

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu zahŕňajú najmä manželské nezhody, hádky a fyzické konflikty. Vyskytujú sa aj drobné ublíženia a vyhrážania sa po konzumácii alkoholu v reštauráciách a zariadeniach, ktoré sa hlavne nachádzajú v strede mesta.

Priestupky – mestská polícia

V roku 2012 mestskí policajti riešili 3 565 udalostí, najviac z nich bolo dopravných priestupkov – 63,7 % (patrí sem aj parkovanie na zeleni). MsP ďalej kontroluje dodržiavanie VZN o odpadoch, o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta, VZN o psoch a VZN o ochrane pred alkoholizmom.

Preventívna činnosť
Mestská polícia aktívne vplýva na dodržiavanie verejného poriadku i preventívnymi
aktivitami. Deti a školákov vzdeláva v rámci projektu „Malacky, dobré miesto pre život“. Na ochranu mládeže sa zameriava aj pri kontrolách požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletou osobou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Celkovo vlani vykonali 12 takýchto akcií, počas ktorých zaznamenali 9 prípadov požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. K preventívnym činnostiam patrí aj umiestňovaním makiet policajtov na frekventovaných miestach a kontroly priechodov pre chodcov v blízkosti základných škôl. 
Na bezpečnostnú situáciu v meste ma pozitívny vplyv i odchyt túlavých psov. V uplynulom roku ich policajti odchytili 103.


Dopravno – bezpečnostná situácia

V roku 2012 bolo na území okresu Malacky spôsobených celkom 171 dopravných nehôd (z toho 49 v meste Malacky), pri ktorých bolo 8 osôb usmrtených, 15 osôb ťažko zranených a 82 ľahko zranených. Celková spôsobená škoda na vozidlách a prepravovanom tovare bola 392 750 eur. Najčastejšou príčinou nehôd bolo porušenie povinností vodiča aj účastníka nehody, nesprávna jazda cez križovatku, nedanie prednosti v jazde, rýchlosť jazdy. 

Za sledované obdobie bolo príslušníkmi dopravnej polície uložených 2 359 blokových pokút
za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v celkovej sume 146 610 eur.


Správa o bezpečnostnej situácii v meste rok 2012 vychádza z materiálov Mestskej polície Malacky, Okresného riaditeľstva PZ SR Malacky a Okresného riaditeľstva HaZZ Malacky.

Policajno-bezpečnostnú činnosť na území mesta zabezpečujú prioritne príslušníci
Obvodného oddelenia PZ v Malackách: V ich pôsobnosti sú okrem Malaciek aj Kostolište, Veľké Leváre, Závod, Studienka a vojenský obvod Záhorie. Nepretržitú činnosť výhradne v Malackách vykonávajú príslušníci mestskej polície. V uliciach majú nepretržite jednu dvojčlennú hliadku (v prípade potreby viac), jeden príslušník je na oddelení mestskej polície.

Kompletnú správu si môžete prečítať tu:

Správa o bezpečnostnej situácii v meste (600,7 kB) 

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok