16. 5. 2014
Študentská konferencia po prvý raz
V piatok 9. mája Gymnázium sv. Františka Assiského prvýkrát vo svojej histórii usporiadalo 1. ročník Študentskej konferencie. Hlavným cieľom bolo zjednotiť študentov gymnázia rôznych vekových kategórií – budúcich, súčasných i bývalých. Konferencia zároveň ponúkla účastníkom hlbší prienik do vedeckých tém z rozmanitých oblastí života. Jej zámerom bolo motivovať, inšpirovať študentov a ukázať im možnosti štúdia a uplatnenia sa po maturite. Mala tiež priblížiť súčasným gymnazistom štúdium na VŠ a perspektívnym študentom gymnázia, žiakom 9. ročníkov ZŠ, predostrieť špecifické aktivity ich starších kolegov. 

Prví nám predstavili svoje aktivity absolventi. Privítali sme, keď pani profesorka Zajačková, moderátorka konferencie, povedala o každom prednášajúcom niečo zaujímavé. Ing. Libor Ďuriška nás oboznámil s témou Svet materiálov pod mikroskopom. Okrem teoretickej časti boli v prezentácii zahrnuté veľmi zaujímavé snímky spod elektrónového mikroskopu, ktoré zobrazovali napríklad detailné zachytenie mravčieho oka či ľudského vlasu. To bolo naozaj „cool“.

Téma Rádioaktivita ako súčasť nášho života, ktorú prezentovala študentka doktorandského štúdia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Barbora Micháleková, bola veľmi živá a interaktívna. Príspevok nás zaujal nielen z odborného hľadiska, ale aj pohľadom do zákulisia školy – neživého i živého sveta laboratória. Mgr. Róbert Szabó, študent doktorandského štúdia UK v Bratislave, ktorý sa venuje ekológii vírusov, nám vysvetľoval, aké vírusy sa nachádzajú v našom okolí a ako nás „všelijako“ ohrozujú. Špeciálne sme prenikli do oblasti nám doposiaľ neznámej – do oblasti hantavírusov, ich prenášačov a ochorení, ktoré vyvolávajú.

Veľmi nás inšpirovala skutočnosť, že naši bývalí maturanti veľa cestujú po svete, zúčastňujú sa mnohých konferencií, spolupracujú na mnohých medzinárodných projektoch. Zaujalo nás i to, že je pre nich úplnou samozrejmosťou plynule komunikovať minimálne anglicky a nemecky.

Po každej prednáške nasledovala krátka diskusia, keďže spätná väzba je veľmi dôležitá. Živá a rýchla komunikácia medzi prednášajúcimi a nami – poslucháčmi – bola rovnako veľmi inšpiratívna i zábavná. Všetci účastníci boli schopní rýchlo a efektívne reagovať na každú položenú otázku. K prednášajúcemu slovu sme sa dostali aj my – súčasní študenti gymnázia. Silvia Hurbanová, Elena Vilémová a Veronika Hájovská nám ostatným predstavili svoje ročníkové projekty. Silvia mala prezentáciu o našom vnímaní chutí. Elena prezentovala Mengeleho pokusy v Osvienčime a pridala pár zaujímavých videí, v ktorých sa preukázala ako zručná chirurgička – pitva očí stála ozaj za to! Veronika nám v svojej práci Hrady a zámky na Slovensku zase pripomenula, koľko krásnych pamiatok sa skrýva na našom utešenom Slovensku.   

Po prestávke konferencia pokračovala svojou druhou časťou. Cestu zo slnečnej sústavy k centru Galaxie nám odkryl Bc. Michal Zajaček, nádejný astronóm a študent Karlovej univerzity v Prahe. Michal nás upútal nielen svojím akademickým prístupom, ale na svoj vek aj mnohými dosiahnutými významnými úspechmi – je víťazom viacerým fyzikálnych olympiád. So záujmom budeme sledovať jeho ďalšiu vzdelávaciu dráhu. Michal dostal ponuku na doktorandské štúdium na prestížnom inštitúte v Bonne v Nemecku. Šnúru absolventov znovu prerušili naše študentky Renáta Varchalová a Miroslava Orgoňová. Renáta hovorila o vplyve sociálnych sietí na náš život. Jej výskum potvrdzoval, že drvivá väčšina mládeže trávi veľa času na sociálnych sieťach. Miroslava naopak poukázala na alarmujúco nízku čitateľskú gramotnosť slovenskej mládeže.

Bývalý študent a súčasný profesor nášho gymnázia Mgr. Martin Macejka sa vo svojej prezentácii zameral na dobovú architektúru mesta Malacky. Zaujímavý výklad bol doplnený bohatým fotografickým materiálom. Posledný rečník, Mgr. Miroslav Konečný, nám pri príležitosti aktuálneho Dňa Európy (9. máj) sprostredkoval podnetnú tému – Štrukturálne fondy Európskej únie a integračné plusy a mínusy Slovenska v EÚ. Miro absolvoval magisterské štúdium Masarykovej univerzity v Brne.

Na záver chceme konštatovať, že 1. ročník študentskej konferencie bol veľmi plodný. Príjemná atmosféra, cenné poznatky a motivujúce príspevky nás všetkých povzbudili do ďalšej vzdelávacej činnosti. A možno o to práve išlo?! Už teraz sa tešíme na budúcoročné pokračovanie…

Alexandra Štvrtecká (II.A), Libuša Jánošíková (III.A)
Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok