21. 8. 2013
Študent gymnázia Stanislav Drozd úspešný v Číne

Dvaja mladí Slováci zaujali na vedeckej súťaži v Číne vlastnoručne skonštruovanými zariadeniami. Na najväčšej čínskej národnej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže – CASTIC pre stredoškolských študentov sa umiestnili na treťom mieste.

Jedným z nich bol aj študent malackého štátneho gymnázia Stanislav Drozd, ktorý  v kategórii fyzika zaujal hodnotiacu komisiu učebnou pomôckou elektromagnetického levitátora, ktorá má študentom pomôcť na hodinách fyziky pri výučbe viacerých fyzikálnych javov. „Hlavným cieľom projektu bolo zostrojiť prístroj, ktorý dokáže demonštrovať fyzikálne javy, ktoré si študenti jednoduchšie osvoja,“ objasnil Stanislav, ktorý si myslí, že takto bude učenie pre študentov jednoduchšie.

Slovenské farby v Číne obhajovali víťazi Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl – ScientiaProFuturo, ktorá sa koná každoročne v novembri počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Súťaž CASTIC, ktorej cieľom je podporovať tvorivé myslenie študentov stredných škôl a zvyšovať ich záujem o vedu a techniku organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky, Ministerstvom vedy a techniky ČĽR, Ministerstvom životného prostredia ČĽR a ďalšími partnermi.
Sme hrdí na úspechy nášho študenta a v ďalšej vedeckej práci mu prajeme ešte veľa úspechov.

Text, foto: Jana Pagáčová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok