26. 6. 2015
Stručne z rokovania Mestského zastupiteľstva 25. júna 2015

Primátor Juraj Říha:
– v mene mesta prevzal finančný dar 33 tisíc eur od firmy POZAGAS, a. s.
– odovzdal vymenúvacie dekréty riaditeľkám škôl zvoleným vo výberovom konaní: Lívii Spustovej, Dis. art. (ZUŠ) a PaedDr. Silvii Gabrielovej (MŠ)

Poslanci MsZ o. i. schválili:
– Ing. Juraja Schwarza ako zástupcu mesta vo funkcii konateľa obchodnej spoločnosti TEKOS
– Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2014 – 2020
– zámer vysporiadania pozemkov zastavaných chatami v lokalite Vampíl
– záverečný účet mesta Malacky za rok 2014
– správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Malacky za rok 2014 (Materská škola, Základná umelecká škola,  Centrum voľného času, Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Základná škola Štúrova, Základná škola Záhorácka,  Mestské centrum sociálnych služieb, Mestské centrum kultúry, AD HOC)
– návrh zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2015
– návrh na udelenie čestného občianstva hercovi Alfrédovi Swanovi

Poslanci MsZ o. i. vzali na vedomie:
– informáciu o stave pripojenosti nehnuteľností k 24. 6. 2015 na novovybudovanú kanalizáciu v rámci projektu „Záhorie Malacky – odkanalizovanie“
– informáciu o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 -2020
– informáciu o zmene organizačného poriadku MsÚ Malacky
– informáciu o stave rekonštrukcie nadjazdu a o dopravnej situácii

-lup-

Foto: N. Jánošová

 

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok