19. 4. 2013
Stredoškoláci by mali viac športovať, zdravšie sa stravovať a prestať fajčiť

Stredoškoláci jedia veľmi málo ovocia a zeleniny, uprednostňujú rýchle občerstvenie, konzumujú veľa komerčných sladkostí, mnohí tiež nešportujú, sedia pred obrazovkami viac ako 5 hodín denne a približne tretina školákov pravidelne fajčí. Vyplýva to z výsledkov projektu Rešpekt pre zdravie, ktoré realizovali Bratislavský kraj a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave na stredných školách v pôsobnosti župy.

„Bol to dobrovoľný projekt, trvalo nám to dva roky a otestovali sme zhruba 5-tisíc študentov. Sumár výsledkov hovorí o tom, v ako stave máme v Bratislavskej župe mladú populáciu. Závery sú pomerne alarmujúce,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zarážajúce sú podľa neho napríklad výsledky tlaku krvi, kde optimálne hodnoty zistili len u 38% chlapcov a 85% dievčat – čo je pre budúcnosť istou predispozíciou pre rôzne typy chorôb. Do rizikovej zóny patrí až 62% chlapcov a 15% dievčat. „Veľmi ma zarazilo, že 36% dievčat a 32% chlapcov denne fajčí,“ uviedol župan. Zároveň doplnil, že budú ďalej pokračovať v tých aktivitách, ktoré si vytýčili, napr. podpora športu či aktívneho oddychu.
 
Dôvodom na mapovanie zdravia stredoškolákov je podľa Zory Gérovej z RÚVZ BA aj dvojnásobne vyššia úmrtnosť na choroby obehovej sústavy na Slovensku ako je priemer Európskej únie! Môžu za to zlé životné návyky. Napríklad nadhmotnosť a obezita bola podľa nej zistená až u 31% chlapcov a 20% dievčat, optimálne hodnoty BMI namerali 63% chlapcom a 66% dievčatám. Pokiaľ ide o konzumáciu – 52% chlapcov a 56% dievčat nekonzumuje ryby vôbec, čerstvé ovocie konzumuje denne len 25% chlapcov a 40% dievčat, čerstvú zeleninu len 14% chlapcov a 24% dievčat. V jedálničkoch študentov prevládajú komerčné sladkosti, ktoré denne konzumuje 62% chlapcov a 64% dievčat, tiež sladké a kolové nápoje, údeniny a solené pochutiny. Z výsledkov vyplýva, že vyše 50% žiakov si v školskom bufete kupuje rýchle občerstvenie, 62% dievčat a 49% chlapcov nešportuje, žiaci sa vyhýbajú telesnej výchove, aplikujú laické diéty na schudnutie a trávia veľa času pri obrazovkách. 
 
Podľa riaditeľa Odboru zdravotníctva a lekára samosprávneho kraja Valeriána Potičného chcú zmeniť a zlepšiť návyky študentov, aby ich celková kondícia do budúcna bola lepšia. „Chceme zlepšiť pohybovú aktivitu študentov budovaním ihrísk a tiež možnosťami športového vyžitia. Budeme úzko komunikovať s vedením škôl, študentmi aj lekármi, aby sme znížili podiel nezúčastnených na telesnej výchove,“ priblížil niektoré opatrenia kraja. Župa chce tiež zmeniť dietetický režim v školských jedálňach tak, aby sledoval celosvetové trendy stravovania vo výžive detí, a obmedziť na minimum predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch.

Projekt sa robil v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke. Informácie o projekte sú aj na stránke www.respektprezdravie.sk.

– Zdroj: BSK –

Viac informácií nájdete na webovej stránke BSK

 

 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok