23. 11. 2012
Štrajk učiteľov v Malackách

Do štrajku sa zapájajú všetky malacké školy okrem cirkevných a ZUŠ, dokonca aj materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a CVČ. Napr. v ZŠ Štúrova štrajkuje celá škola, všetci pedagógovia a aj časť nepedagogických pracovníkov. Žiaci zostanú doma a nebude fungovať ani školský klub detí. Obedy sa tiež vydávať nebudú, hoci kuchyňa bude variť, pretože na základe zmluvy varí pre súkromnú materskú školu, ktorá neštrajkuje. Kuchárky zo ZŠ Štúrova však štrajk podporujú, hoci musia byť v práci.

Na ZŠ Záhorácka sa do štrajku zapájajú takmer všetci, na Dérerke časť pracovníkov. Učiť sa nebude ani v Spojenej škole na Pribinovej ulici, kde štrajkujú okrem učiteľov aj nepedagogickí a odborní pracovníci. „Zriadili sme nonstop linku pre rodičov, kde sa o ďalšom vývoji udalostí môžu informovať,“ uviedla riaditeľka školy M. Míznerová.

Študenti v Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malackách budú mať riaditeľské voľno až do odvolania, teda kým nebude štrajk z ústredia oficiálne ukončený. Škola vstupuje do neobmedzeného štrajku, ktorý podporuje väčšina pedagógov. Nepedagogickí pracovníci sa do štrajku nezapoja. „Študenti a ich rodičia budú dostávať aktuálne informácie prostredníctvom webstránky školy, ale správu o zapojení sa do štrajku sme posielali každému rodičovi na e-mail,” povedala riaditeľka Elena Krajčírová.  

           
Mesto Malacky zriaďuje kontaktný bod na zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti o deti a žiakov MŠ a I. stupňa ZŠ počas trvania štrajku pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva.

KONTAKTNÝ BOD
Adresa:   ZŠ Dr. J. Dérera (prízemie, vstup hlavným vchodom)
              Ul. gen. M. R. Štefánika 7
              Malacky
Doba prevádzky: 7.45 h – 15.45 h počas trvania štrajku

Prevádzka kontaktného bodu sa riadi týmito pravidlami:
               – Rodič/zákonný zástupca dieťaťa privedie a vyzdvihne osobne
               – Rodič dieťa pri príchode na kontaktný bod osobne zaeviduje u dozerajúcich pedagógov
               – Rodič prinesie kópiu karty poistenca dieťaťa
               – Dieťa si prinesie stravu a pitný režim na celý deň
               – Dieťa si prinesie prezuvky do triedy a telocvične
               – Nástup do kontaktného bodu je od 7.45 h do 8.15 h

Počet detí v MŠ a na I. stupni ZŠ v Malackách je 1 266. Kapacita kontaktného bodu je obmedzená počtom detí a počtom dozerajúcich pracovníkov. 

– MsÚ –

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok