20. 10. 2020
Stavebníci už nebudú musieť chodiť na dopravný inšpektorát
Stavebníkom ubudne jedna z doterajších povinností, ktorou bolo žiadanie stanovísk priamo na dopravnom inšpektoráte. Ten si totiž v minulosti vyhradzoval pripomienkovanie stavieb v územnom aj stavebnom konaní. Odteraz žiadosť o stanovisko dopravného inšpektorátu nemusí podávať stavebník, ale bude ju podávať priamo stavebný úrad prostredníctvom cestného správneho orgánu (Mesto Malacky). Stavebníci preto už nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.
Po preskúmaní všetkých právnych noriem však stavebný úrad nenašiel žiadne zákonné ustanovenie, že by mal inšpektorát pripomienkovať všetky stavby, respektíve aby posudzoval dodržiavanie technických noriem. Pri navrhovaných stavbách má túto zodpovednosť výhradne autorizovaný projektant. 
Podľa názoru stavebného úradu a nadriadeného ministerstva dopravy a výstavby  sa má dopravný inšpektorát vyjadrovať iba k stavbám v územnom konaní, aj to iba v týchto prípadoch: ak sa má s navrhovanou stavbou zriaďovať vjazd z cesty alebo miestnej komunikácie, ak sa upravuje alebo ruší pripojenie pozemných komunikácií a vjazd z cesty, alebo ak sa pripája nová pozemná komunikácia.
Na základe metodického usmernenia ministerstva dopravy stavebný úrad zastáva názor, že dopravný inšpektorát sa už nebude vyjadrovať ku každej stavbe v stavebnom konaní – s výnimkou prípadov, ak sa spolu s navrhovanou stavbou navrhuje úprava dopravného značenia či nové dopravné značenie.
Keďže dopravný inšpektorát v minulosti vyžadoval od niektorých stavebníkov preukázať spôsob zásobovania či vývozu stojísk komunálneho odpadu, v nadväznosti na tieto pripomienky ich bude vyžadovať aj stavebný úrad. Pri všetkých stavbách na podnikanie či pri polyfunkčných stavbách bude potrebné, aby projektová dokumentácia obsahovala spôsob riešenia zásobovania stavby a parkovania zásobovacích vozidiel, rovnako aj stojisko smetných nádob a spôsob jeho vývozu, vrátane trasovania zásobovacích vozidiel. 

Text: -lp-/-an-, foto: archív 
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok