3. 7. 2015
Stav projektu kontrolujú aj v ďalšej lokalite Juhu

Druhý projekt obnovy verejného priestranstva na sídlisku Juh sa rovnako ako ten v lokalite pri Maline chýli ku koncu. Aj tu mesto kontroluje vykonané práce a spoločne s dodávateľom dolaďuje detaily.

Zhotoviteľská firma Cesty Nitra, a. s., ešte dokončí dláždenie časti malého námestia pred prevádzkou Coop Jednota a tiež chodníka za ňou v smere na Štúrovu ulicu. Pod nové hracie prvky pre deti umiestnia, tak ako v lokalite pri Maline, gumený povrch. Od 9. do 15. júla bude preto vstup na hracie prvky zakázaný. Žiadame rodičov, aby sem deti v uvedených dňoch nepúšťali. Nové stĺpy verejného osvetlenia budú elektromontéri postupne pripájať do siete.

Zo sadovníckych úprav je naplánovaný výsev posledného trávnika, ostatné plochy už sú zatrávnené a pribudli tu aj stromy a trvalkové záhony. Momentálne sa intenzívne zavlažujú. Je však smutné, že projekt ešte nie je ani dokončený a neznámi spoluobčania už neváhali a novovysadené rastliny vykopali, pravdepodobne ich zobrali do svojej záhradky.

Text, foto: N. Jánošová

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok