4. 1. 2023
Štatistický úrad SR bude vykonávať zisťovania v domácnostiach

Štatistický úrad SR bude v priebehu roka 2023 realizovať v Malackách tri štatistické zisťovania. Tak ako po minulé roky, aj toho roku pôjde o zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ďalej bude prebiehať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov a prebiehať bude aj Výberové zisťovanie pracovných síl.

            Vybrané domácnosti v Malackách navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú v rámci tohto zisťovania Štatistickému úradu SR, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

            Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

            Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk a v priložených PDF súboroch.

ikona_pdfVýberové zisťovanie pracovných síl (pdf, 798 kB)

ikona_pdfŠtatistické zisťovanie RÚ (pdf, 955 kB)

ikona_pdfZisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (pdf, 955 kB)

-red-

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok