4. 1. 2023
Štatistický úrad SR bude vykonávať zisťovania v domácnostiach

Štatistický úrad SR bude v priebehu roka 2023 realizovať v Malackách tri štatistické zisťovania. Tak ako po minulé roky, aj toho roku pôjde o zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ďalej bude prebiehať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov a prebiehať bude aj Výberové zisťovanie pracovných síl.

            Vybrané domácnosti v Malackách navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú v rámci tohto zisťovania Štatistickému úradu SR, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

            Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

            Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk a v priložených PDF súboroch.

ikona_pdfVýberové zisťovanie pracovných síl (pdf, 798 kB)

ikona_pdfŠtatistické zisťovanie RÚ (pdf, 955 kB)

ikona_pdfZisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (pdf, 955 kB)

-red-

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok