4. 1. 2023
Štatistický úrad SR bude vykonávať zisťovania v domácnostiach

Štatistický úrad SR bude v priebehu roka 2023 realizovať v Malackách tri štatistické zisťovania. Tak ako po minulé roky, aj toho roku pôjde o zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ďalej bude prebiehať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov a prebiehať bude aj Výberové zisťovanie pracovných síl.

            Vybrané domácnosti v Malackách navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú v rámci tohto zisťovania Štatistickému úradu SR, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

            Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

            Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk a v priložených PDF súboroch.

ikona_pdfVýberové zisťovanie pracovných síl (pdf, 798 kB)

ikona_pdfŠtatistické zisťovanie RÚ (pdf, 955 kB)

ikona_pdfZisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (pdf, 955 kB)

-red-

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok