9. 2. 2009
Starostovia žiadajú župana o zriadenie strednej školy
Klub starostov Malackého okresu dnes zaslal predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírovi Bajanovi a poslancom zastupiteľstva BSK list s naliehavou  žiadosťou o zriadenie strednej odbornej školy v Malackách.

Svoju žiadosť starostovia opreli o skutočnosť, že možnosti stredného odborného vzdelania v okrese Malacky, ktorý má 65 tisíc obyvateľov a rozlohou je najväčším okresom kraja, nezodpovedajú jeho postaveniu. V celom okrese je jediná stredná škola (Gymnázium Malacky) v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Podľa starostov je aj toto dôkazom nepriaznivej školskej infraštruktúry v kraji. V ostatných okresných mestách je nepomerne viac stredných škôl: v Pezinku 8 a v Senci 6.  

Ďalším argumentom, ktorý Klub starostov Malackého okresu uvádza vo svojej žiadosti, je akútna nevyhnutnosť vzdelávania stredoškolského dorastu pre potreby Priemyselno-technologického parku Záhorie. Zameranie združenej strednej školy by malo plniť predovšetkým požiadavky priemyselného parku a spektrum učebných odborov by pružne reagovalo na potreby trhu práce. Klub starostov v návrhu riešenia nadväzuje na aktivity Mesta Malacky a novú školu navrhuje umiestniť do priestorov bývalého naftárskeho učilišťa na sídlisku Juh v Malackách. Objekt v súčasnosti spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR.  Žiadosť zaslanú predsedovi BSK a poslancom zastupiteľstva BSK podpísalo všetkých 24 starostov okresu Malacky.

Ivana Potočňáková, TS

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok