30. 9. 2011
Starostovia a primátori Záhoria proti novému návrhu financovania samospráv

Vo štvrtok 29. 9. zasadal mimoriadny snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO). Plénum schválilo zmenu stanov na základe požiadaviek starostov z riadneho snemu, aby aj toto regionálne združenie malo vlastné odborné štruktúry ako celoslovenské združenie ZMOS. Druhou, oveľa vážnejšou témou boli dôsledky, ktoré hrozia samosprávam v súvislosti s dvoma pripravovanými vládnymi návrhmi zákonov (zákon o štátnom rozpočte a zákon o mestských daniach a poplatkoch).

Podľa prvého z nich vláda chce, aby pri financovaní miest a obcí výnos z dane fyzických osôb nahradil tzv. mix daní. Najväčší problém návrhu predstavuje skutočnosť, že štát pri tomto opatrení podľa podkladov Ministerstva financií SR mestám a obciam odoberie takmer 190 mil. eur.

Podľa predsedu ZOZO a primátora Malaciek Jozefa Ondrejku neobstojí argument, že samosprávy si môžu výpadok nahradiť zvýšením miestnych daní. Znamenalo by to zvýšenie daní pre obyvateľov i podnikateľov v niektorých prípadoch aj niekoľkonásobne. „Pri prechode na mix daní Malacky očakávajú príjem nižší asi o 730 000 eur, teda asi o 18 %. Keby sme chceli reálne výpadky nahradiť príjmami z daní, daň za záhrady by sme museli zvýšiť viac ako 13 x, za byty a domy by stúpla o 170 %, daň za ornú pôdu o 162 % a priemyselné stavby a stavby na podnikanie by museli mať daň zvýšenú o 34 %,“ uviedol na ilustráciu Jozef Ondrejka a dodal, že z hľadiska životnej úrovne obyvateľstva a finančných možností podnikateľov takýto postup nepokladá za reálny. 

Po živej diskusii mimoriadny snem ZOZO uznesením vyjadril zásadný nesúhlas s uvedenými návrhmi zákonov, ktoré pripravuje vláda SR. Okrem toho starostovia a primátori zo Záhoria podporili požiadavku Rady ZMOS, aby sa táto pre všetkých životne dôležitá téma stala predmetom rokovania mimoriadneho snemu ZMOS. 

Text, foto: Tatiana Búbelová

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok