30. 9. 2011
Starostovia a primátori Záhoria proti novému návrhu financovania samospráv

Vo štvrtok 29. 9. zasadal mimoriadny snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO). Plénum schválilo zmenu stanov na základe požiadaviek starostov z riadneho snemu, aby aj toto regionálne združenie malo vlastné odborné štruktúry ako celoslovenské združenie ZMOS. Druhou, oveľa vážnejšou témou boli dôsledky, ktoré hrozia samosprávam v súvislosti s dvoma pripravovanými vládnymi návrhmi zákonov (zákon o štátnom rozpočte a zákon o mestských daniach a poplatkoch).

Podľa prvého z nich vláda chce, aby pri financovaní miest a obcí výnos z dane fyzických osôb nahradil tzv. mix daní. Najväčší problém návrhu predstavuje skutočnosť, že štát pri tomto opatrení podľa podkladov Ministerstva financií SR mestám a obciam odoberie takmer 190 mil. eur.

Podľa predsedu ZOZO a primátora Malaciek Jozefa Ondrejku neobstojí argument, že samosprávy si môžu výpadok nahradiť zvýšením miestnych daní. Znamenalo by to zvýšenie daní pre obyvateľov i podnikateľov v niektorých prípadoch aj niekoľkonásobne. „Pri prechode na mix daní Malacky očakávajú príjem nižší asi o 730 000 eur, teda asi o 18 %. Keby sme chceli reálne výpadky nahradiť príjmami z daní, daň za záhrady by sme museli zvýšiť viac ako 13 x, za byty a domy by stúpla o 170 %, daň za ornú pôdu o 162 % a priemyselné stavby a stavby na podnikanie by museli mať daň zvýšenú o 34 %,“ uviedol na ilustráciu Jozef Ondrejka a dodal, že z hľadiska životnej úrovne obyvateľstva a finančných možností podnikateľov takýto postup nepokladá za reálny. 

Po živej diskusii mimoriadny snem ZOZO uznesením vyjadril zásadný nesúhlas s uvedenými návrhmi zákonov, ktoré pripravuje vláda SR. Okrem toho starostovia a primátori zo Záhoria podporili požiadavku Rady ZMOS, aby sa táto pre všetkých životne dôležitá téma stala predmetom rokovania mimoriadneho snemu ZMOS. 

Text, foto: Tatiana Búbelová

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok