26. 9. 2019
Stanovisko SPP-distribúcia k oprave plynovodu na uliciach Jesenského, Sadová a Dubovského
Vzhľadom na opakované podnety od obyvateľov lokality Jesenského – Sadová – Dubovského k rekonštrukcii plynových rozvodov, zverejňujeme stanovisko spoločnosti SPP-distribúcia. 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., v súčasnosti realizuje prerušenie distribúcie zemného plynu v meste Malacky v uliciach Jesenského, Sadová a Dubovského. Dôvodom realizácie prác je zvýšenie úrovne spoľahlivosti a bezpečnosti distribučnej siete zemného plynu v predmetnej lokalite. 
 
Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov, ktoré sú založené na hodnotení poruchovosti, únikovosti a veku plynárenských zariadení. Naša spoločnosť na základe spomínaného hodnotenia následne pristupuje k rekonštrukciám plynovodov, ako je to aj v prípade aktuálnej rekonštrukcie v Malackách. 
Chápeme nespokojnosť obyvateľov s dĺžkou doby prác na plynovodoch a nutným prerušením distribúcie do odberných miest, chceme však zdôrazniť, že naším cieľom je našu činnosť čo najviac urýchliť a termíny čo najviac skrátiť v rámci technických možností pri dodržaní čo najvyššej úrovne kvality a bezpečnosti.
 
Predpokladaný termín napojenia zrekonštruovaného plynovodu je 3.10.2019 s následným postupným obnovovaním distribúcie plynu do jednotlivých odberných miest v rámci danej lokality.
 
Našu spoločnosť mrzí, že musíme zasahovať do komfortu obyvateľov a vzhľadu dotknutých lokalít, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Preto všetkých obyvateľov dotknutej lokality prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť až do ukončenia prác.
 
SPP-distribúcia
Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok