30. 6. 2008
Stanovisko Nemocničnej, a. s. k zoznamu Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Malacká nemocnica je jednou z tých, u ktorých si Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od 1. 7. objedná menej hospitalizácií.  Prinášame stanovisko jej správcovskej spoločnosti k tejto skutočnosti. Podľa manažérky marketingu & PR MEDIREX GROUP (materská spoločnosť Nemocničnej, a. s.) Nikol Kubaskej VšZP sleduje podobný cieľ, aký má aj Nemocničná, a. s., a to je presunutie väčšej časti finančných prostriedkov najmä do ambulantnej starostlivosti, diagnostiky či jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

„V prvom polroku 2008 sme v malackej nemocnici v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti ošetrili viac ako 700 pacientov (o 30 % viac ako minulý rok). Ubezpečujeme našich pacientov, že aj naše rokovania so VšZP prebiehajú práve v týchto intenciách. Naďalej budeme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom, ktorí nám prejavia dôveru,“ dodala N. Kubaská.

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok