26. 3. 2009
Stanovisko Dušana Vavrinca, predsedu komisie pre technicko-organizačné zabezpečenie volieb

„Z pohľadu technicko-organizačného zabezpečenia 1. kola voľby prezidenta SR v Malackách, konaného dňa 21.03.2009 možno konštatovať, že okrskové volebné miestnosti, komisie, volebné materiály a volebná dokumentácia boli pripravené štandardným spôsobom. Od 5.00 h si predsedovia okrskových volebných komisií (OVK) postupne prevzali zoznamy oprávnených voličov, hlasovacie lístky a volebné miestnosti s tým, že pred začiatkom hlasovania, t.j. o 7.00 h všetky OVK vyhlásili hlasovanie za začaté, čím potvrdili pripravenosť miestností, stav volebnej dokumentácie a schopnosť uznášania sa. Nedostatky, ktoré sa vyskytli počas volieb, sa operatívne riešili a priebežne odstraňovali. V zápisniciach okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania, ktoré boli riadne podpísané, sa nevyskytli žiadne záznamy alebo oficiálne podnety na porušenie zákonov alebo iných predpisov, ktoré by museli komisie riešiť alebo ktoré by spôsobili prerušenie hlasovania.“

Stanovisko Romana Šimoníka, predsedu Obvodnej volebnej komisie 
 
„Počas volieb a ani počas spracúvania výsledkov volieb nebola zaznamenaná žiadna oficiálna sťažnosť, ktorú by musela riešiť obvodná volebná komisia.“

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok