26. 3. 2009
Stanovisko Dušana Vavrinca, predsedu komisie pre technicko-organizačné zabezpečenie volieb

„Z pohľadu technicko-organizačného zabezpečenia 1. kola voľby prezidenta SR v Malackách, konaného dňa 21.03.2009 možno konštatovať, že okrskové volebné miestnosti, komisie, volebné materiály a volebná dokumentácia boli pripravené štandardným spôsobom. Od 5.00 h si predsedovia okrskových volebných komisií (OVK) postupne prevzali zoznamy oprávnených voličov, hlasovacie lístky a volebné miestnosti s tým, že pred začiatkom hlasovania, t.j. o 7.00 h všetky OVK vyhlásili hlasovanie za začaté, čím potvrdili pripravenosť miestností, stav volebnej dokumentácie a schopnosť uznášania sa. Nedostatky, ktoré sa vyskytli počas volieb, sa operatívne riešili a priebežne odstraňovali. V zápisniciach okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania, ktoré boli riadne podpísané, sa nevyskytli žiadne záznamy alebo oficiálne podnety na porušenie zákonov alebo iných predpisov, ktoré by museli komisie riešiť alebo ktoré by spôsobili prerušenie hlasovania.“

Stanovisko Romana Šimoníka, predsedu Obvodnej volebnej komisie 
 
„Počas volieb a ani počas spracúvania výsledkov volieb nebola zaznamenaná žiadna oficiálna sťažnosť, ktorú by musela riešiť obvodná volebná komisia.“

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok