11. 6. 2021
Spracovanie historického zborníka prináša radosti i obavy
Mestské centrum kultúry (MCK) vydalo koncom roka 2020 nový zborník Malacky a okolie 13. Na vyše 190 stranách nájdete desať príspevkov od deviatich autorov. Všetky súvisia s históriou nášho mesta a blízkeho okolia. Ako vyzerá proces prípravy zborníka? Čo je na ňom najťažšie a čo najľahšie? 

Jadro príspevkov zborníkov pozostáva najmä z prednášok (v podobe odborných štúdií či článkov), ktoré odzneli v rámci cyklu Stretnutie s históriou alebo na nepravidelnom historickom seminári. Obe organizuje Múzeum Michala Tillnera v Malackách. „Tieto príspevky zväčša doplníme ďalšími, napríklad kvalitnými študentskými prácami, spomienkovým rozprávaním, pramennými príspevkami a podobne,“ vysvetľuje Pavol Vrablec, zostavovateľ najnovšieho zborníka Malacky a okolie 13 a pracovník Múzea Michala Tillnera. Texty, ktoré budú súčasťou publikácie, zbierajú v múzeu každoročne do konca septembra. V októbri prichádzajú na rad jazykové a obsahové korektúry získaných písomných materiálov (v spolupráci s autormi). Nasledujú grafické práce (zalomenie textu, pridanie obrázkov atď). Záverečná etapa nastáva v decembri. Vtedy sa po kompletnej kontrole zborník posiela do tlačiarne.

Raz je prvý autor, inokedy téma
„Témy prednášok vyberáme priebežne počas roka. Niečo zaujímavé si niekde prečítame, s niekým zaujímavým sa rozprávame, o niekom sa dozvieme… Témy bývajú viac-menej náhodné. Občas nás v múzeu zaujíma konkrétna téma, ktorú by sme mali radi spracovanú, avšak nemôžeme sa jej sami venovať. Preto oslovíme priamo odborníka na danú tému. Spojivom sú dejiny Záhoria. Snažíme sa, aby bola zastúpená história, archeológia, etnografia, prípadne iné príbuzné odbory,“ upresňuje výber prednášok zaradených do zborníka P. Vrablec. Nedá sa presne povedať, či v múzeu vyberajú najskôr tému príspevku alebo odborníkov, ktorých by chceli osloviť. „Toto je vždy individuálne,“ priznáva P. Vrablec. „Často by sme si radi vypočuli podrobnejšie informácie k zaujímavej téme a potom hľadáme, kto sa jej venuje. Inokedy sa stretneme so špecializovaným odborníkom a po vzájomnej konzultácii s ním si dohodneme prednášku na úzku tému.“
Viaceré zborníky vydané Múzeom Michala Tillnera majú dominantnú tému. Napríklad v 9. zborníku prevažovali texty o remeslách a povolaniach, v 11. zborníku o pochovávaní. Napriek tomu sa podľa P. Vrableca v múzeu snažia každú publikáciu zostaviť tak, aby bola tematicky pestrá.

Prvotnú neistotu strieda radosť
Príspevky do zborníka zbierajú v Múzeu Michala Tillnera neustále. Hoci sa občas začiatkom roka objaví neistota, či budú mať dostatok textov, obavy sa našťastie zatiaľ nikdy nenaplnili. Najväčšou dilemou pri zostavovaní publikácie je to, či sa ju podarí v danom roku vôbec vydať. „Dôvodom je finančné pokrytie. Vďaka získaným grantom sa nám to zatiaľ vždy podarilo,“ povedal P. Vrablec. Na otázku, čo je pri príprave zborníka najjednoduchšie, s úsmevom odpovedal: „Vykladanie nového zborníka čerstvo privezeného z tlačiarne.“

Najnovší zborník
V najnovšom zborníku Malacky a okolie 13 sa nachádzajú príspevky, ktoré odzneli na Stretnutiach s históriou, ale aj tie, ktoré pracovníkom múzea poslali sami autori. Nie sú prepojené žiadnou špecifickou témou okrem dejín Malaciek a Záhoria. Nájdete v ňom príspevky o pátrovi Mansvétovi Olšovskom a jeho pôsobení v Malackách (autorka Mária Zacharová), o samovraždách Pálffyovcov (autor Andrej Wsól), o židovskej komunite v Malackách v medzivojnovom období (autorka Ema Kráľovičová) alebo o spomienke na začiatok školskej dochádzky po II. svetovej vojne (autori Dušan a Milan Dobrovodskí). Zakúpiť si ho môžete v Turisticko-informačnej kancelárii v budove MCK (Záhorácka 1919) za 5 €.

Text: P. Arpášová, foto: MCK Malacky

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok