18. 2. 2013
SPP obnoví v Malackách plynovod

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s. Bratislava pripravuje v lokalite ulíc Nádražná, M. R. Štefánika a Stupavská stavbu “Obnova NTL plynovodu Malacky I. etapa.“ V rámci stavby dôjde k výstavbe nových distribučných plynovodov a pripojovacích plynovodov – prípojok pre jednotlivých odberateľov zemného plynu, vrátane osadenia nových hlavných uzáverov plynu a domových regulačných zariadení – zostáv, vrátane plynomerov.

Domové regulačné zostavy budú osadené na pôvodných miestach, resp. aj na nových miestach tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť z verejného priestranstva. Od domových uzáverov osadených v domových regulačných zostavách budú zrealizované dopojenia – prepojenia pôvodných rozvodov plynu pre odberné plynové zariadenia Vášho objektu. Pre zistenie skutkového stavu umiestnenia pôvodných hlavných uzáverov plynu a plynomerov a pre návrh na osadenie nových skriniek s domovými regulačnými zostavami SPP – distribúcia, a.s. robí projektovú dokumentáciu pre návrh dopojení odberných plynových zariadení odberateľov plynu v uvedených uliciach.

Majitelia rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a iných plyn odoberajúcich objektov, ktorí budú stavbou dotknutí, budú navštívení projektantmi – p. Hudecom a p. Bc. Nyarsikom. V prípade, že Vás nezastihnú, Vám v schránke zanechajú list s kontaktnými údajmi, na základe ktorých si v čase od 8.00 do 16.00 môžete návštevu dohodnúťvo Vám vyhovujúcom termíne. Preto Vás prosíme o ústretovosť a o sprístupnenie a odberného plynového zariadenia Vášho rod. domu a objektu, v dohodnutom termíne.

Pri obhliadke Vám budú poskytnuté bližšie informácie o priebehu stavby a bude Vám predložený k vyplneniu formulár, na ktorom je potrebné dať Vaše vyjadrenie, resp. stanovisko k stavbe a k návrhu riešenia dopojenia Vášho plynového odberného zariadenia.

Všetky práce spojené s realizáciou stavby budú hradené z investičných prostriedkov SPP – distribúcia, a.s. Bratislava.

Záverom prosíme majiteľov rodinných domov, ktorí budú oslovení, o ústretovosť pri zabezpečovaní podkladov potrebných k bezproblémovému priebehu prípravy stavby. Ďakujeme za pochopenie a umožnenie obhliadky rozvodov plynu vo Vašom
rodinnom dome, resp. v inom objekte, ktoré sa začnú od 20.02. 2013.

– SPP – distribúcia, a. s. Bratislava –

– foto: ilustračná/internet –

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok