18. 2. 2013
SPP obnoví v Malackách plynovod

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s. Bratislava pripravuje v lokalite ulíc Nádražná, M. R. Štefánika a Stupavská stavbu “Obnova NTL plynovodu Malacky I. etapa.“ V rámci stavby dôjde k výstavbe nových distribučných plynovodov a pripojovacích plynovodov – prípojok pre jednotlivých odberateľov zemného plynu, vrátane osadenia nových hlavných uzáverov plynu a domových regulačných zariadení – zostáv, vrátane plynomerov.

Domové regulačné zostavy budú osadené na pôvodných miestach, resp. aj na nových miestach tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť z verejného priestranstva. Od domových uzáverov osadených v domových regulačných zostavách budú zrealizované dopojenia – prepojenia pôvodných rozvodov plynu pre odberné plynové zariadenia Vášho objektu. Pre zistenie skutkového stavu umiestnenia pôvodných hlavných uzáverov plynu a plynomerov a pre návrh na osadenie nových skriniek s domovými regulačnými zostavami SPP – distribúcia, a.s. robí projektovú dokumentáciu pre návrh dopojení odberných plynových zariadení odberateľov plynu v uvedených uliciach.

Majitelia rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a iných plyn odoberajúcich objektov, ktorí budú stavbou dotknutí, budú navštívení projektantmi – p. Hudecom a p. Bc. Nyarsikom. V prípade, že Vás nezastihnú, Vám v schránke zanechajú list s kontaktnými údajmi, na základe ktorých si v čase od 8.00 do 16.00 môžete návštevu dohodnúťvo Vám vyhovujúcom termíne. Preto Vás prosíme o ústretovosť a o sprístupnenie a odberného plynového zariadenia Vášho rod. domu a objektu, v dohodnutom termíne.

Pri obhliadke Vám budú poskytnuté bližšie informácie o priebehu stavby a bude Vám predložený k vyplneniu formulár, na ktorom je potrebné dať Vaše vyjadrenie, resp. stanovisko k stavbe a k návrhu riešenia dopojenia Vášho plynového odberného zariadenia.

Všetky práce spojené s realizáciou stavby budú hradené z investičných prostriedkov SPP – distribúcia, a.s. Bratislava.

Záverom prosíme majiteľov rodinných domov, ktorí budú oslovení, o ústretovosť pri zabezpečovaní podkladov potrebných k bezproblémovému priebehu prípravy stavby. Ďakujeme za pochopenie a umožnenie obhliadky rozvodov plynu vo Vašom
rodinnom dome, resp. v inom objekte, ktoré sa začnú od 20.02. 2013.

– SPP – distribúcia, a. s. Bratislava –

– foto: ilustračná/internet –

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok