3. 1. 2013
Športovci si môžu podať žiadosť o dotáciu

Mesto Malacky vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe, aby do 31. januára 2013 podali žiadosť o dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN mesta Malacky č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta.

Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné poskytnúť všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 platného VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, mestský úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe na rok 2013 je i vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.

Vzor žiadosti a povinnej prílohy o činnosti športového klubu/organizácie pôsobiacej v športe je k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty. Tlačivá si možno vyzdvihnúť aj u Mgr. Alexandry Hrnkovej na oddelení ekonomiky MsÚ.

 

-msú-

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok