3. 1. 2013
Športovci si môžu podať žiadosť o dotáciu

Mesto Malacky vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe, aby do 31. januára 2013 podali žiadosť o dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN mesta Malacky č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta.

Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné poskytnúť všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 platného VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, mestský úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe na rok 2013 je i vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.

Vzor žiadosti a povinnej prílohy o činnosti športového klubu/organizácie pôsobiacej v športe je k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty. Tlačivá si možno vyzdvihnúť aj u Mgr. Alexandry Hrnkovej na oddelení ekonomiky MsÚ.

 

-msú-

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok