1. 7. 2013
Spoločne dospievame, spoločne starneme, spoločne tvoríme
28. jún a koniec školského roka. Pre nás to znamená ukončenie projektu, v rámci ktorého sme sa začali stretávať v septembri 2012.  Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Malacky realizoval  projekt  Spoločne dospievame, spoločne starneme, spoločne tvoríme, podporený v rámci programu Cena Holcim 2012 pre rozvoj regiónu Záhorie. Tento projekt sa realizoval v spolupráci s Centrom voľného času v Malackách a Jednoty dôchodcov na Slovensku – okresná organizácia.

Cieľom  projektu, bolo zlepšiť vzájomné porozumenie medzi generáciami. Generácii starých rodičov sme chceli vniesť do života prvok aktívneho občianskeho angažovania sa, generácii detí a mládeže so zdravotným postihnutím, ako aj ich zdravým kamarátom neformálnym vzdelávaním rozširovať ich poznávacie a tvorivé kapacity.  Širokej verejnosti priniesť možnosť  dobrovoľníckeho angažovania sa pri vytváraní medzigeneračnej solidarity.

V projekte sme sa  zamerali na spoločné aktivity generácie starých rodičov (seniorov) a generácie detí a mládeže.  Stretali sme sa raz do týždňa v CVČ Malacky, kde sú vhodné podmienky i pre tých, ktorí ku svojmu pohybu potrebujú vozík.   Prichádzali medzi nás  seniori z Jednoty dôchodcov, ktorí rozprávali o svojom detstve.  Na ďalších stretnutiach  sme sa zaujímali, ako  naši starí rodičia a rodičia prežívali svoje detstvo, ako sa hrali, keď ešte  neboli počítače.  Mali sme možnosť porovnať hry, napríklad niekdajšiu stavebnicu Merkur a dnešné Lego. Vyskúšali sme si tvorbu z hliny tak, ako voľakedy vyrábali predmety naši starí rodičia pod odborným vedením Márie Brázdovičovej z CVČ.

Naši mladí ukázali, ako používať počítač k hrám, internet, ako sa spojiť so svojimi blízkymi i keď sú veľmi ďaleko.    V rámci  aktivity „Keď neboli televízory – posedenia pri knihe“  sme spoločne navštívili knižnicu. Na ďalšom stretnutí deti veľmi zaujala premietačka, ktorú  používali starí rodičia, a premietali rozprávky našim rodičom s farebnými i čiernobielymi filmami.   Najdlhšie trvajúce aktivity boli  „Spoločne tvoríme – výtvarné aktivity oboch generácií“ a  „Spoločne hráme –  dramatické pásmo oboch generácií“.   Spoločnými silami  namaľovali kulisu, ktorú potrebovali ku hre. Teraz si vybrali nácvik divadielka s maňuškami.  Deti hru nazvali „ O zázračnom lese. V hre vystupujú postavy – maňušky z minulosti, súčasnosti i budúcnosti.   S maňuškami hrajú zdravotne postihnuté deti a mladí ľudia spolu so svojimi zdravými kamarátmi. Zaujímavé na hre je, že  dialógy  napísal jeden z účinkujúcich Igor Matlavič  a s dialógmi mu pomáhal  Majko Vincek  a Patrik Butyka,  scenár upravila Mária Trenčíková.    Deti kreslili  a hru nacvičovali pod odborným vedením Františky Kunákovej.     V rámci jednotlivých aktivít sa zúčastňovali seniori – dobrovoľníci z Jednoty dôchodcov.
    
Veríme, že spoločnými aktivitami v priebehu projektu  sa generácie vzájomne obohatili, deti a mládež so zdravotným postihnutím a ich zdraví rovesníci sa učili tolerancii a porozumeniu,  seniori budú prezentovať aktívne starnutie, medzigeneračnú solidaritu. Aktivity aj v budúcnosti môžu byť veľmi pestré: spoločné čítanie, tvorenie príbehov, výtvarných artefaktov a dramatických aktivít, ale aj učenie sa možno už pozabudnutým ručným prácam. Projekt bude pokračovať i v novom školskom roku.   

Všetky aktivity sa uskutočnili pod odborným metodickým vedením PhDr. Márii Chaloupkovej, koordinátorky projektu, a Mgr. Alžbety Šurinovej, riaditeľky CVČ.  Ďakujeme Slovenskému  zväzu telesne postihnutých,  predsedníčke Okresného centra Malacky Vierke Janečkovej za podporu pri realizácii  projektu, Braňovi Dávidovi za zhotovenie kulís. Najväčšie poďakovanie patrí spoločnosti  Holcim Slovensko za finančnú podporu projektu.

Mária Trenčíková, podpredsedníčka OC SZTP Malacky
Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok