7. 2. 2018
Spoločenský dom s novou strechou
Strecha Spoločenského domu v Malackách, ktorý bol postavený na prelome 70. a 80. rokov, prešla obnovou. Mesto pristúpilo k jej celkovej rekonštrukcii na podnet správcu – Mestského centra kultúry (MCK). Silné zatekanie už niekoľko rokov spôsobovalo degradáciu budovy a opakované „plátanie“ kritických poškodení strechy v minulosti nebolo efektívne.
O aké zásahy išlo, približuje Marek Gašpar z Útvaru strategického rozvoja MsÚ: „Natavenie asfaltových pásov s posypom hrúbky 5 mm, ošetrenie a natretie atikových plechov, doplnenie chýbajúceho oplechovania, vyčistenie dažďových vpustí a zrekonštruovanie svetlíka. Zatekajúce a popraskané sklo nahradia dutinkové polykarbonátové dosky, ktoré sú ľahšie a majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Kompletne sa vymenili aj oceľové bleskozvody za hliníkové.“ Oprava strechy stála 10 a pol tisíca eur, pričom grant 9 tisíc poskytlo ministerstvo financií a zvyšok zaplatilo mesto.
Do budovy Spoločenského domu sa naposledy investovalo v rokoch 2003 a 2004, keď MCK prerobilo sálu, toalety a pult vo vestibule.

Text a foto: I. Sochorová

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok