23. 9. 2010
Spokojnosť s komunitným plánom

Vo štvrtok 23. septembra popoludní sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo stretnutie k verejnej diskusii, ktorá sa týka Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010 – 2013. Dôvodom vytvorenia tohto plánu je záujem mesta na trvalom zlepšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb a na vytváraní primeraných podmienok pre zodpovedajúcu kvalitu života obyvateľov. Výhodou komunitného plánovania sociálnych služieb je ich nastavenie na základe špecifických potrieb a potrieb jednotlivých obyvateľov daného územia (obce, mesta, kraja).

Prípravu a spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010 – 2013 mala na starosť riadiaca skupina, ktorú ešte v októbri 2009 schválilo mestské zastupiteľstvo. V rámci prípravy komunitného plánu boli vytvorené 4 pracovné skupiny – seniori, rodiny s deťmi a mládež, osoby so zdravotným postihnutím a osoby v nepriaznivých životných situáciách (každá skupina má 9 – 10 členov).

Verejnú diskusiu, ktorej sa zúčastnilo zopár desiatok ľudí (prevažne seniori), otvoril primátor mesta Jozef Ondrejka svojím konštatovaním, že je s návrhom komunitného plánu spokojný a plne sa s ním stotožňuje. Nasledovalo stručné zhrnutie vedúcou klientskeho centra Alenou Kmecovou, ktorú vystriedala psychologička referátu poradensko-psychologických služieb ÚPSVaR Mária Chaloupková. Diskusia, ktorá vystriedala stručné zhrnutie priebehu prípravy a výsledku komunitného plánu, sa zamerala na problematiku osamelých ľudí, ktorí by tiež mali byť vnímaní ako sociálna skupina. Prítomní dali niekoľko hrubých návrhov možností, ako týchto ľudí zapájať do bežného života, aby sa necítili nepotrební. Ostatné príspevky diskusie boli skôr len konštatovaním, že komunitný plán mesta je veľmi dobre nastavený, keďže vychádzal z reálnej situácie v meste. Na záver padlo niekoľko poďakovaní tým, ktorí sa na príprave komunitného plánu podieľali alebo k jeho vytvoreniu nejakým spôsobom prispeli.

Pripomienky k tomuto návrhu môžete podávať ešte do 30. septembra klientskemu centru mestského úradu. Adresovať ich môžete vedúcej oddelenia Alene Kmecovej i elektronickou poštou na adresu kmecova@malacky.sk. Kompletný materiál je k nahliadnutiu tu, prípadne u A. Kmecovej (prízemie mestského úradu, číslo dverí 113) alebo  na sekretariáte úradu u Jany Matúškovej (2. poschodie, číslo dverí 313). 

Text, foto: /raj/

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok