21. 3. 2013
Sociálny taxík čoraz žiadanejší
Mesto Malacky vďaka projektu podporeného dotačným fondom Ministrestva práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo v roku 2009 prepravnú službu – sociálny taxík, na ktorú pravidelne finančne prispieva zo svojho rozpočtu. Na rok 2013 je na prevádzku taxíka vyčlenených 21 500 eur. Financie mesto mesačne transferuje Mestskému centru sociálnych služieb Malacky, ktoré službu prevádzkuje.  

Prepravná služba slúži znevýhodneným osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na prepravu osobným autom, alebo ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie. „Sociálny taxík vozí klientov v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h a počet užívateľov tejto služby ku koncu roka 2012 stúpol na 268,“ uviedla M. Dujsíková, riaditeľka MsCSS.

„Problémy máme len s dopravnými obmedzeniami. Kvôli zákazu zastavenia a nedá sa klientom vyhovieť a zaparkovať tam, kde potrebujú,“ hovorí šofér Ľ. Jurkovič. „Obmedzenia si niekedy vykladajú ako neochotu, no dopravné predpisy treba dodržiavať,“ vysvetľuje šofér, ktorý by inak riskoval vysoké pokuty, ale mohol by zapríčiniť aj dopravnú nehodu. Kritické miesta sú na Dukl. hrdinov 21; Brnenská 1; Mierové námestie 12; Záhorácka 67; Záhorácka oproti AFK.

Viac o sociálnom taxíku, ale aj o ďalších službách Mestského centra sociálnych služieb sa dočítate v Malackom hlase č. 6 (vyjde vo štvrtok 28. marca)

Text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok