10. 3. 2020
Sociálna poisťovňa v Malackách zrušila osobné návštevy, ale pobočka funguje ďalej
V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu a v nadväznosti na opatrenia, ktoré boli prijaté na úrovni samosprávy a príslušných odborných inštitúcií, Sociálna poisťovňa od pondelka 9. marca obmedzuje prevádzku svojho vysunutého pracoviska v Malackách. Až do odvolania ruší možnosť vstupu  návštevníkov/verejnosti do priestorov malackého pracoviska.  S výnimkou osobných návštev bude však Sociálna poisťovňa v Malackách zabezpečovať všetky služby tak ako doteraz.

Poistenci svoje záležitosti môžu vybavovať aj naďalej, treba však využívať telefonický, e-mailový alebo poštový kontakt.  Ak potrebujú odovzdať doklady na vybavenie niektorej z dávok,  môžu ich vhodiť do schránky umiestnenej pri vstupe na pracovisko Sociálnej poisťovne v Malackách. Ide napríklad o žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné pre posúdenie nároku na niektorú z dávok.

Telefonicky môžu poistenci kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne – ústredie (kontakty sú uvedené na webovej stránke www.socpoist.sk , v časti IPC-kontakty) alebo priamo pracovisko Sociálnej poisťovne v Malackách (www.socpoist.sk, v časti pobočky/Malacky).  

Zrušenie osobných návštev tohto pracoviska ani uvedený spôsob odovzdávania dokladov nebude mať vplyv na vybavenie požiadaviek poistencov a dávky budú vyplatené v riadnych termínoch.
 
Zrušenie návštev sa najviac dotkne žiadateľov  o niektorú z dôchodkových dávok alebo poberateľov invalidného dôchodku, ktorí majú v týchto dňoch absolvovať kontrolnú prehliadku a posúdenie  ich zdravotného stavu. Sociálna poisťovňa upozorňuje tých, ktorí majú na nasledujúce dni dohodnutú návštevu pracoviska (a to aj prostredníctvom rezervačného systému), že nebudú v určenom termíne vybavení. Neskôr, po obnovení návštev v Sociálnej poisťovni – Malacky sa môžu objednať nanovo. Odklad termínu spísania žiadosti alebo posúdenia ich invalidity nebude mať vplyv na začiatok výplaty týchto dávok.  

Sociálna poisťovňa bude verejnosť naďalej o vývoji situácie priebežne informovať.

Peter Višváder,
hovorca Sociálnej poisťovne

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok