6. 3. 2012
Snem ZOZO aj o citlivých témach

V utorok 6. marca sa konal 23. snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO). Viedol ho predseda organizácie a primátor Malaciek J. Ondrejka. Hosťami boli bratislavský župan P. Frešo a podpredseda ZMOS V. Bajan. Delegáti si vypočuli správu o činnosti a o čerpaní rozpočtu. Zvolili aj delegátov na riadny snem ZMOS, ktorý sa uskutoční 17. mája.

Z úst rečníkov rezonovali témy, ktoré trápia a zaťažujú samosprávy, napr. nezmyselná povinnosť zostavovať trojročný rozpočet v podmienkach, ktoré sa často menia, problémy fiškálnej decentralizácie, povinnosť prispievať na neštátne školské zariadenia na úkor ostatných kompetencií, neobmedzené jednostranné možnosti bánk zvyšovať marže, nedostatky v zákone o verejnom obstarávaní či v refundácii peňazí z eurofondov.

Mnohí sa obávajú likvidačného účinku novely zákona o sociálnych službách a žiadajú, aby dofinancovanie úhrad za nízkopríjmových a osamotených klientov umiestnených v sociálnych zariadeniach vzal na svoje plecia štát, pretože záväzok poskytnúť službu každému môže priviesť obce až do nútenej správy.

Snem ZOZO prijal do svojich radov nového člena – Vojenský obvod Záhorie, ktorý je podľa rozlohy najväčšou obcou na Slovensku, hoci s odlišným charakterom, spravovaním i úlohami. Závery snemu sformulované do uznesení zvolení delegáti prednesú aj na sneme ZMOS, ktoré by podľa nich malo byť pri rokovaniach partnerom vlády SR a jeho pripomienkam by vláda mala načúvať a rešpektovať ich. Na záver odznela informácia o možnom založení oblastnej organizácie cestovného ruchu na území Záhoria.

Text, foto: Tatiana Búbelová   

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok