2. 5. 2018
Slnečný Deň Zeme v lesoparku
Prichádzame do slnkom zaliateho lesoparku na Hlbokej ulici. Stretávame skupinku usmiatych detí v sprievode mestského poslanca Richarda Hájka, ktorý je tu dnes ako zamestnanec štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR. Práve sa vydali na náučný chodník, kde budú spoznávať rastliny a živočíchy. O chvíľu sa k nám blížia ďalší žiaci.  Tentoraz je s nimi Martin Mráz, zhodou okolností tiež poslanec mesta, inak zamestnanec Štátnej ochrany prírody SR. Aj oni idú na náučný chodník. Ich ďalší kamaráti sa venujú aktivitám na lesoparkovom futbalovom ihrisku Aj takto vyzeral Deň Zeme v Malackách. 

„Máme tu okolo 200 detí – šiestakov zo všetkých malackých škôl, teda z Dérerky, Štúrky, Záhoráckej, cirkevnej aj spojenej školy,“ s úsmevom nás na Šťuvíku privítala riaditeľka Centra voľného času Alžbeta Šurinová. Zapojili sa aj gymnazisti, ktorí pomohli svojim mladším kamarátom zbierať v lesoparku odpadky. Na ihrisku vyrástlo niekoľko stanovíšť, kde sa postupne vystriedali všetky skupinky. Žiaci sa na nich hravou formou učili o prírode, o tom, ako ju chrániť, ako sa v nej správať, podľa čoho sa v nej orientovať. Z rastlín, prinesených z náučného chodníka, si urobili herbáre. Mali možnosť držať originálne parožie, sadili stromčeky, učili sa o vode, triedili odpad, hrali sa loptové hry. Najväčšou hviezdou Dňa Zeme v lesoparku bol milý ježko, ktorého si chcel každý pohladkať. Za absolvovanie všetkých stanovíšť dostali deti sladkú odmenu a chlebík s vynikajúcou mrkvovou nátierkou, ktorú podľa receptu pani riaditeľky CVČ pripravili jej kolegyne. 

Škoda, že sa cez novinový papier nedá preniesť radostný smiech a výskanie, ktoré sa zovšadiaľ ozývalo. „Vidno, ako sa deti tešia. Je krásny slnečný deň a určite je pre ne lepšie byť tu, než sedieť v lavici a o prírode iba hovoriť. Lesopark bol ešte nie tak dávno zanedbaným hospodárskym lesom. Mestu sa v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami podarilo dostať ho do svojej správy. Dnes po čiastočnej revitalizácii ponúka krásne zákutia na prechádzky, ale aj ohnisko na opekanie či futbalové ihrisko,“ povedal primátor Juraj Říha po tom, čo prešiel všetky stanovištia.   

Na organizovaní Dňa Zeme sa spolupodieľali mesto Malacky, Centrum voľného času v Malackách, TEKOS, Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Chránená krajinná oblasť Záhorie a IKEA. Za vydarené podujatie im patrí veľká vďaka. Mimochodom, chcete vedieť, čo je to ten spomínaný Šťuvík? Alebo kde sú Prčúle? Prípadne Stožár? Odpoveď nájdete v malackom lesoparku. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok