3. 3. 2011
Skuteckého chcú pre dlhy odpojiť od tepla

Problémy s neplatičmi v bytovom dome na Skuteckého 1650 sa ťahajú už celé roky. Celkový dlh domu na dodávkach tepla a teplej vody sa vyšplhal na vyše 77 000 €. Mesto dostalo 17. februára list od správcu tohto domu a dodávateľa tepla a úžitkovej teplej vody, spoločnosti Termming, a. s., Bratislava, v ktorom správca oznámil, že ak dlhy nebudú vyrovnané, pozastaví dodávku tepla a teplej vody v celom objekte. Zároveň upozornil mesto, že ak dlh nebude vyrovnaný, vypovie správu tohto problémového domu.

V bytovom dome na Skuteckého 1650, ktorý je známy ako bývalý robotnícky internát, je väčšina bytov v osobnom vlastníctve (58), zvyšné byty (16) sú vo vlastníctve mesta. Najväčší problém z hľadiska nevyrovnaného dlhu predstavuje 23 zadlžených bytov v osobnom vlastníctve, pretože ak nezaplatia dlhy, dôsledky ponesú všetci nájomníci a majitelia bytov – aj tí, čo pravidelne platia.

Mesto ako menšinový vlastník nemôže priamo vstúpiť do riešenia problému. V záujme poctivých majiteľov a nájomcov však primátor mesta J. Ondrejka inicioval rokovanie s vedením spoločnosti a dohodol odklad odpojenia do konca marca. Riešenie však zostáva v rukách neplatičov, ktorí boli naliehavo vyzvaní, aby svoje dlhy vyrovnali. Pozoruhodné je, že v roku 2010 nadpolovičná väčšina majiteľov a nájomníkov bytov na domovej schôdzi odsúhlasila voči dlžníkom uplatnenie inštitútu rýchlej dražby, no iniciatíva stroskotala na nevyzbieraní podpisov. 

T. Búbelová  


      

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok