10. 6. 2013
Skúška trpezlivosti
Najväčší projekt v meste sa pomaly chýli ku koncu. Práce finišujú a vyžadujú si poriadnu dávku nervov. Aj na strane zhotoviteľa, ktorý musí zabezpečiť, aby bolo všetko hotové včas a na 100 percent, a tiež na strane nás, občanov, ktorým práce neraz a nemálo komplikujú život. Každodennou súčasťou sa stala obmedzená alebo úplne zastavená doprava v uliciach, zvýšená prašnosť či hlučnosť. Zhotoviteľ sa snaží všetky tieto negatíva minimalizovať, ale úplne ich vylúčiť pri stavbe takéhoto rozsahu nie je možné. Za zhotoviteľa i mesto vás preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Vydržali sme už rok, pár posledných mesiacov už teda snáď zvládneme.

V niektorých uliciach robotníci ešte pokladajú kanalizačné potrubia a čerpadlá, vo väčšine ulíc však už opravujú cesty poškodené pri prácach. To si neraz vyžaduje uzatvorenie ulice pre dopravu, buď celej alebo aspoň jedného jazdného pruhu. Pre aktuálne informácie o uzáverách čítajte www.malacky.sk. Ulice sú uzatvorené vždy tak, aby tam bol zabezpečený prejazd pre záchranárov či hasičov.

Zhotoviteľ stavby je povinný vrátiť všetko do pôvodného stavu. To znamená, že cesty a chodníky poškodené pri prácach musí opraviť tak, aby vyzerali, ako pred začatím prác. Prioritu majú samozrejme cesty, potom prídu na rad chodníky. Pri oprave ciest sa väčšinou robí najprv jeden jazdný pruh, potom druhý, všetko však závisí od konkrétnej situácie.
Manažéri projektu zbierajú všetky vaše podnety a snažia sa ich so zhotoviteľom projektu riešiť. Ide o sťažnosti na hluk, zvýšenú prašnosť, poškodenú zeleň či otázky o tom, kedy bude asfalt na tej ktorej ulici konečne opravený. Podnetov je neúrekom a práce ešte viac, všetko však postupne riešia. Mesto sa zaoberá aj tými domami či časťami ulíc, ktoré do projektu odkanalizovania nie sú zahrnuté. Väčšinou ide o nové domy, ktoré v čase vzniku projektu ešte nestáli, ale ide aj o niekoľko domov, ktoré neboli do projektu zahrnuté pre technické či iné dôvody. Všetky tieto domy by mali byť súčasťou nového projektu.
Projekt Malacky, Záhorie – odkanalizovanie je najväčším projektom v meste. Práce sa začali 5. júna 2012. Predmetom stavby je kanalizácia, čerpacie stanice, domové prípojky, NN prípojky, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie stanice.

– mija -, foto: -otano-


Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie

MOTTO: Investícia do Vašej budúcnosti.

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov Kanalizácia Malacky zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 km novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 km. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok