4. 7. 2019
Školský ruch strieda pracovné nasadenie
Posledný a zároveň najobľúbenejší školský deň všetkých školákov sme strávili spolu so žiakmi 8.A na ZŠ Štúrova. Naše prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo už pred troma rokmi, keď sme s nimi ukončili piaty ročník. Z malých prvostupniarov vyrástli šikovní ôsmaci.  

Zo žiakov 8.A sa za čas, ktorý spoločne trávia v jednej triede, stal súdržný kolektív. Keďže sedem z nich reprezentuje Malacky v hádzanej, spája ich šport a v poslednom čase i tanec, ktorému venujú každú voľnú chvíľu. Tanečnú scénku si pripravili aj na posledný deň v škole, čím pred odchodom na prázdniny vytvorili výbornú atmosféru. 

O tom, že držia spolu, svedčí aj diplom za športové aktivity a triedenie odpadu. Hanbiť sa nemusia ani za známky hodnotiace ich celoročné úsilie. „V triede prospeli všetci žiaci, z toho ôsmi skončili s vyznamenaním,“ povedala triedna učiteľka Gabriela Krajčírová, ktorá stojí po ich boku už štyri roky. Spolu s  vysvedčením odovzdala svojim žiakom aj obľúbenú ročenku. Škola ju vydáva každý rok ako pamiatku pre absolventov jednotlivých ročníkov.

Čas prázdninového oddychu sa  už tradične využije na práce potrebné pre opravy a  zveľadenie priestorov školy. Najväčším letným projektom na ZŠ Štúrova je rozsiahla rekonštrukcia školskej kuchyne, ktorú financuje mesto. Suma 80 tisíc € pôjde na nové podlahy, obklady i stropy, kuchynskú techniku, náradie i veľkokapacitnú umývačku. Okrem toho má Štúrka v pláne i mnoho ďalších úprav pokrývajúcich z vlastných zdrojov. „Plánujeme kompletne vymeniť dlažbu na toaletách a  na chodbe pri školskom klube detí, nanovo natrieť vonkajšie zábradlia okolo celej školy, pokračovať vo výmene žalúzií v jednotlivých triedach a zakúpiť nový nábytok do tried po deviatakoch. Okrem toho by sme ešte chceli vymeniť tartanovú dráhu na doskočisko skoku do diaľky,“ povedal riaditeľ školy Dušan Šuster a dodal, že rozsah prác bude samozrejme závisieť od finančných a časových možností.    

Text a foto: N. Bednáriková

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok