28. 8. 2020
Školský rok prichádza aj s preventívnymi opatreniami
Školský rok 2020/2021 sa oficiálne začína 1. septembra, avšak brány materských a základných škôl sa prvýkrát otvoria v stredu 2. septembra. Každá škola má na svojej internetovej stránke zverejnené podrobné pravidlá týkajúce sa začiatku vyučovania. Sú tam uvedené aj konkrétne pokyny k hygienickým opatreniam. 

MATERSKÁ ŠKOLA
Do Materskej školy v Malackách, ktorá má 6 elokovaných pracovísk, bolo pre školský rok 2020/2021 prijatých 220 detí, vrátane detí mladších ako 3 roky. Vedenie mesta považuje materské školy za jednu zo svojich priorít – dlhodobo sa snaží o rekonštrukciu jednotlivých pracovísk škôlky a o rozširovanie miest. Preto bolo možné prijať aj deti, ktoré budú mať v septembri dva a pol roka. 
V rámci pracoviska na Záhoráckej bude otvorená nová trieda pre 20 škôlkarov. Na mieste starých tmavých šatní po stavebných úpravách vznikli nové priestory, vďaka čomu k dvom už existujúcim triedam pribudla ešte jedna. Celková kapacita MŠ v Malackách je 680 miest. 
V prvý školský deň prichádzajú deti do materskej školy o 8.00 h. Všetky dôležité informácie nájdu rodičia na internetovej stránke https://msmalacky.edupage.org/. 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera) nastúpi v septembri takmer 1 740 žiakov, z toho 207 prvákov. Okrem nich nastupuje 50 prváčikov do cirkevnej ZŠ, takže v Malackách evidujeme 257 detí v prvých ročníkoch.  

ZŠ Záhorácka 
Prváci nastupujú o 8.00 h. V prípade dobrého počasia bude slávnostné privítanie prvákov pred hlavným vchodom do školy. Ak bude nepriaznivé počasie, žiaci pôjdu priamo do svojich tried. Do budovy vstupujú hlavným vchodom v sprievode jedného zákonného zástupcu. 
2. – 4. ročník: vstup bočným vchodom od atletickej dráhy; vchod sa otvorí o 8.40 h. 
5. – 9. ročník: vstup hlavným vchodom; otvorí sa o 8.40 h.
Zákonní zástupcovia žiakov  2. – 9. ročníka majú do budovy školy úplný zákaz vstupu. O 9.00 h sa budova školy zatvorí.
Internetová stránka školy: https://zs4malacky.edupage.org/

ZŠ Štúrova 
Prváci prichádzajú o 8.00 h priamo do svojich tried. Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do svojich tried o 9.00 h. 
Internetová stránka školy: https://zssturovamalacky.edupage.org/

ZŠ Dr. J. Dérera 
V prvý školský deň prídu žiaci priamo do tried. Prváci v sprievode jedného zákonného zástupcu, ostatné ročníky idú do tried bez sprievodu. 
1. ročník o 8.00 h v sprievode jedného zákonného zástupcu
3. – 4. ročník o 8.00 h
2., 5. – 9. ročník o 8.30 h
Internetová stránka školy: https://dererka.edupage.org/

Cirkevná škola
Žiaci 1. ročníka sa stretávajú o 8.00 h na školskom dvore, odkiaľ sa v sprievode jedného rodiča presunú do tried. Ostatní žiaci (2. – 9. ročník ZŠ) a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 h vo svojich triedach bez sprievodu rodičov. 
Internetová stránka školy: https://csmalacky.edupage.org/
 
-red-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok