28. 8. 2020
Školský rok prichádza aj s preventívnymi opatreniami
Školský rok 2020/2021 sa oficiálne začína 1. septembra, avšak brány materských a základných škôl sa prvýkrát otvoria v stredu 2. septembra. Každá škola má na svojej internetovej stránke zverejnené podrobné pravidlá týkajúce sa začiatku vyučovania. Sú tam uvedené aj konkrétne pokyny k hygienickým opatreniam. 

MATERSKÁ ŠKOLA
Do Materskej školy v Malackách, ktorá má 6 elokovaných pracovísk, bolo pre školský rok 2020/2021 prijatých 220 detí, vrátane detí mladších ako 3 roky. Vedenie mesta považuje materské školy za jednu zo svojich priorít – dlhodobo sa snaží o rekonštrukciu jednotlivých pracovísk škôlky a o rozširovanie miest. Preto bolo možné prijať aj deti, ktoré budú mať v septembri dva a pol roka. 
V rámci pracoviska na Záhoráckej bude otvorená nová trieda pre 20 škôlkarov. Na mieste starých tmavých šatní po stavebných úpravách vznikli nové priestory, vďaka čomu k dvom už existujúcim triedam pribudla ešte jedna. Celková kapacita MŠ v Malackách je 680 miest. 
V prvý školský deň prichádzajú deti do materskej školy o 8.00 h. Všetky dôležité informácie nájdu rodičia na internetovej stránke https://msmalacky.edupage.org/. 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera) nastúpi v septembri takmer 1 740 žiakov, z toho 207 prvákov. Okrem nich nastupuje 50 prváčikov do cirkevnej ZŠ, takže v Malackách evidujeme 257 detí v prvých ročníkoch.  

ZŠ Záhorácka 
Prváci nastupujú o 8.00 h. V prípade dobrého počasia bude slávnostné privítanie prvákov pred hlavným vchodom do školy. Ak bude nepriaznivé počasie, žiaci pôjdu priamo do svojich tried. Do budovy vstupujú hlavným vchodom v sprievode jedného zákonného zástupcu. 
2. – 4. ročník: vstup bočným vchodom od atletickej dráhy; vchod sa otvorí o 8.40 h. 
5. – 9. ročník: vstup hlavným vchodom; otvorí sa o 8.40 h.
Zákonní zástupcovia žiakov  2. – 9. ročníka majú do budovy školy úplný zákaz vstupu. O 9.00 h sa budova školy zatvorí.
Internetová stránka školy: https://zs4malacky.edupage.org/

ZŠ Štúrova 
Prváci prichádzajú o 8.00 h priamo do svojich tried. Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do svojich tried o 9.00 h. 
Internetová stránka školy: https://zssturovamalacky.edupage.org/

ZŠ Dr. J. Dérera 
V prvý školský deň prídu žiaci priamo do tried. Prváci v sprievode jedného zákonného zástupcu, ostatné ročníky idú do tried bez sprievodu. 
1. ročník o 8.00 h v sprievode jedného zákonného zástupcu
3. – 4. ročník o 8.00 h
2., 5. – 9. ročník o 8.30 h
Internetová stránka školy: https://dererka.edupage.org/

Cirkevná škola
Žiaci 1. ročníka sa stretávajú o 8.00 h na školskom dvore, odkiaľ sa v sprievode jedného rodiča presunú do tried. Ostatní žiaci (2. – 9. ročník ZŠ) a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 h vo svojich triedach bez sprievodu rodičov. 
Internetová stránka školy: https://csmalacky.edupage.org/
 
-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok