12. 1. 2021
Školské kluby detí a materská škola sú čiastočne otvorené
Mesto ako zriaďovateľ základných škôl a materskej školy v Malackách rozhodlo o ich čiastočnom otvorení. Môžu ich navštevovať deti, ktoré spĺňajú kritériá stanovené rozhodnutím ministra školstva. Ide o deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 
Na základe rozhodnutia mesta sú otvorené školské kluby pri ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka. Pre žiakov, ktorí zostávajú doma, zabezpečia riaditelia škôl dištančné vzdelávanie podľa personálnych a technických možností školy. V zmysle rozhodnutia ministra školstva je otvorený aj školský klub detí pri cirkevnej škole. 
Pre škôlkarov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá, je otvorené pracovisko materskej školy na Rakárenskej.  Mesto výnimočne a ústretovo poskytlo niekoľko miest aj pre mimomalacké deti, ktorých rodič pracuje v nemocnici Malacky. 

-lp-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok