25. 6. 2013
Škôlkari cez prázdniny
Prázdniny často predstavujú problém pre pracujúcich rodičov malých detí, a tak Materská škola v Malackách vyšla v ústrety ich potrebám a zabezpečila pobyt v predškolskom zariadení aj počas leta. „Počas celých prázdnin bude v prevádzke najväčšia budova na Kollárovej ulici, pretože sa prihlásilo enormne veľa detí a nikomu sme nechceli povedať nie,“ povedala riaditeľka Mária Hudecová.

Približne 170 detí zo všetkých piatich budov MŠ bude v júli rozdelených do siedmich tried. V auguste už však budú vzhľadom ne slabší záujem otvorené len tri triedy (asi 80 detí). Ako pedagogický dozor sa budú striedať učiteľky zo všetkých elokovaných tried MŠ v Malackách. „Všetkým rodičom sme umožnili umiestniť svoje dieťa do škôlky počas prázdnin na jeden mesiac, výnimku majú len osamelé matky, ktoré mohli prihlásiť svoje dieťa do MŠ cez leto na šesť týždňov,“ spresnila M. Hudecová.

Aj počas prázdnin vedenie školy a personál myslia na pohodu detí, dostatočný pitný režim a zaujímavý letný program. Na nedávno zrekonštruovanom ihrisku v areáli MŠ využijú okrem bežného vybavenia a hracích prvkov aj špeciálne atrakcie, trampolíny a bazény.  

T. Búbelová
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok