18. 3. 2010
Skolabuje doprava v našom meste?

Prvá správa z rokovania mestského zastupiteľstva /17,30 hod./   

Dňa 18. marca sa zišlo na svojom riadnom marcovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo a jedným z prvých bodov bola informácia o stave mostnej konštrukcie nadjazdu. Pred viac ako rokom sa na moste vytvorila kaverna, ktorá ohrozuje stabilitu mostu. Ako provizórne riešenie bola osadená železná platňa na predmetnú kavernu a znížená rýchlosť. Momentálne je situácia viac ako kritická. Cesta je v správe Bratislavského samosprávneho kraja.
Primátor oboznámil prítomných poslancov so skutočnosťou, že rekonštrukcia sa pripravuje a počas rekonštrukčných prác hrozí úplná uzávierka mosta, ktorá prinesie značne sťaženú dopravnú situáciu v meste. Okrem toho bude potrebná aj výluka na železničnej trati, čo v praxi znamená premávku len po jednej koľaji a teda aj dlhšie intervaly pri zatvorených závorách na železničných prejazdoch, čo opätovne sťaží vjazd do mesta, ale aj prejazd mestom.
Pred poslancov zastupiteľstva predstúpili aj zástupcovia BSK – riaditeľ odboru dopravy BSK Ing. Norbert Takács a vedúci odboru pozemnej dopravy BSK Mgr. Miroslav Mihók s informáciou o pripravovanej rekonštrukcii. Ako vyplynulo z ich vystúpení, práce na rekonštrukcii sú v procese príprav, pravdepodobný termín začatia rekonštrukcie je síce leto 2010, avšak nevedia povedať, ako dlho bude rekonštrukcia mostného telesa trvať. Vzhľadom na to, že BSK ešte stále pracuje v rozpočtovom provizóriu, finančné prostriedky na rekonštrukciu sa stále hľadajú a údajne budú v návrhu riadneho rozpočtu kraja na rok 2010 uplatnené. Na základe dopravného projektu bude  nákladná  tranzitujúca doprava odklonená v dostatočnej vzdialenosti pred Malackami a navrhne sa aj riešenie organizácie dopravy priamo v meste. 
Faktom však zostáva, že celková uzávierka mostného telesa na niekoľko mesiacov ochromí dopravu v našom meste. Preto v závere tohto bodu vyzval primátor mesta poslancov, odbornú, ale aj laickú verejnosť, aby aj oni prišli s námetmi a nápadmi riešenia dopravnej situácie počas odstávky mostu, ktoré by mohli byť predložené pri príprave spomenutého dopravného projektu.
Rokovanie mestského zastupiteľstva pokračuje, po jeho skončení vám prinesieme ďalšie informácie.

 /iša/

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok