18. 3. 2010
Skolabuje doprava v našom meste?

Prvá správa z rokovania mestského zastupiteľstva /17,30 hod./   

Dňa 18. marca sa zišlo na svojom riadnom marcovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo a jedným z prvých bodov bola informácia o stave mostnej konštrukcie nadjazdu. Pred viac ako rokom sa na moste vytvorila kaverna, ktorá ohrozuje stabilitu mostu. Ako provizórne riešenie bola osadená železná platňa na predmetnú kavernu a znížená rýchlosť. Momentálne je situácia viac ako kritická. Cesta je v správe Bratislavského samosprávneho kraja.
Primátor oboznámil prítomných poslancov so skutočnosťou, že rekonštrukcia sa pripravuje a počas rekonštrukčných prác hrozí úplná uzávierka mosta, ktorá prinesie značne sťaženú dopravnú situáciu v meste. Okrem toho bude potrebná aj výluka na železničnej trati, čo v praxi znamená premávku len po jednej koľaji a teda aj dlhšie intervaly pri zatvorených závorách na železničných prejazdoch, čo opätovne sťaží vjazd do mesta, ale aj prejazd mestom.
Pred poslancov zastupiteľstva predstúpili aj zástupcovia BSK – riaditeľ odboru dopravy BSK Ing. Norbert Takács a vedúci odboru pozemnej dopravy BSK Mgr. Miroslav Mihók s informáciou o pripravovanej rekonštrukcii. Ako vyplynulo z ich vystúpení, práce na rekonštrukcii sú v procese príprav, pravdepodobný termín začatia rekonštrukcie je síce leto 2010, avšak nevedia povedať, ako dlho bude rekonštrukcia mostného telesa trvať. Vzhľadom na to, že BSK ešte stále pracuje v rozpočtovom provizóriu, finančné prostriedky na rekonštrukciu sa stále hľadajú a údajne budú v návrhu riadneho rozpočtu kraja na rok 2010 uplatnené. Na základe dopravného projektu bude  nákladná  tranzitujúca doprava odklonená v dostatočnej vzdialenosti pred Malackami a navrhne sa aj riešenie organizácie dopravy priamo v meste. 
Faktom však zostáva, že celková uzávierka mostného telesa na niekoľko mesiacov ochromí dopravu v našom meste. Preto v závere tohto bodu vyzval primátor mesta poslancov, odbornú, ale aj laickú verejnosť, aby aj oni prišli s námetmi a nápadmi riešenia dopravnej situácie počas odstávky mostu, ktoré by mohli byť predložené pri príprave spomenutého dopravného projektu.
Rokovanie mestského zastupiteľstva pokračuje, po jeho skončení vám prinesieme ďalšie informácie.

 /iša/

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok