16. 1. 2013
Škola na ľade

 Základná škola Záhorácka uspela v projekte s názvom Škola na ľade, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so združením rodičov pri ZŠ Záhorácka 95, Malacky.

Pri bežnej organizácii vyučovania v nadväznosti na učebné osnovy a technické vybavenie bežnej základnej školy nie je priestor na rozvoj elementárnych pohybových schopností, zručností a športových aktivít na ľadovej ploche ako sú korčuľovanie, krasokorčuľovanie a ľadový hokej. Potreba projektu vzišla aj zo spoločenského významu korčuliarskej gramotnosti a dôležitosti výchovno-vzdelávacích cieľov.

Takmer 450 žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ Záhorácka bude mať príležitosť absolvovať bohatý športový program zameraný na výchovno-vzdelávacie ciele, a to nielen v oblasti športu. Krátkodobým cieľom je zabezpečenie športovej prípravy pod odborným vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov, zameranej na nácvik a zdokonaľovanie korčuľovania, krasokorčuľovania a ľadového hokeja. Hlavným cieľom je nadobudnutie základných pohybových zručností spojených s korčuľovaním, krasokorčuľovaním a ľadovým hokejom u žiakov I. a II. stupňa ZŠ Záhorácka 95. Dlhodobým cieľom je vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu a zmysluplné využitie voľného času u detí vo veku 6 – 15 rokov, s priamym dosahom na ich zdravý fyzický a psychický vývoj.

Projekt sa uskutoční v troch etapách:
1.) Športová príprava zameraná na nácvik a zdokonaľovanie korčuľovania, krasokorčuľovania a ľadového hokeja pre žiakov športových tried na II. stupni ZŠ Záhorácka v termíne 14. – 18. januára (pondelok – piatok, 5. – 9. ročník) v čase od 8,30 – 12,30 hod. 25. januára v čase 9,00 – 11,00 hod. sa uskutoční sústredenie najlepších korčuliarov (16 chlapcov a 8 dievčat) s predpokladom reprezentácie školy v ľadovom hokeji. Prvá etapa projektu je spojená so zabezpečením prenájmu ľadovej plochy vo vyššie uvedených termínoch a obnovou materiálneho vybavenia, tzn. nákupom športových pomôcok potrebných na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci projektu a ďalších športových aktivít školy na ľadovej ploche.
2.) Účasť na športovom podujatí O pohár primátora mesta v miniľadovom hokeji žiakov (30. január 2013) a podujatí O pohár CVČ Malacky v miniľadovom hokeji žiačok (6. február 2013) pre vybranú skupinu žiakov a žiačok 1. – 9. ročníka ZŠ Záhorácka. V druhej etape projektu je cieľom zabezpečiť hokejové dresy pre žiakov a žiačky, ktorí budú reprezentovať ZŠ Záhorácka, Malacky (24 detí) na vyššie uvedených podujatiach s perspektívou ich využitia do ďalších rokov nie len v ľadovom hokeji, ale aj v školských súťažiach vo florbale a hokejbale.
3.) „Karneval na ľade“ (15. február 2013) pre všetkých žiakov I. stupňa ZŠ Záhorácka. V rámci tretej etapy projektu budú okrem prenájmu ľadovej plochy v čase 8,30 – 11,30 hod., zabezpečené aj vecné ceny a odmeny pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ Záhorácka – účastníkov karnevalu na ľade.
    Na realizáciu projektu získa ZŠ Záhorácka, Malacky celkom 1.110,- EUR (Nadácia Volkswagen Slovakia – 960,- EUR, Združenie rodičov – 150,- EUR), ktoré budú použité na úhradu nákladov za prenájom ľadovej plochy, nákup športového materiálu, odmeny a ceny pre žiakov školy.
    O priebehu projektu Vás budeme priebežne informovať.

Petr Filip

Ďalšie
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok