11. 6. 2008
Skládka pred odpadovým dvorom

V pondelok 9. júna pred bránu odpadového dvora na Hlbokej ul. v Malackách niekto vysypal kopu odpadu. Žeby ho nahnevalo, že v pondelok je odpadový dvor zatvorený? K dispozícii je však celú sobotu od 9.00 do 17.00 h. V hŕbe sa našli staré kreslá, zvyšky z rohovej lavice, staré plastové rolety, koberce, dokonca aj plastové časti z auta, sedadlá či sud so smolou!

Takéto nakladanie s odpadom možno označiť za vytváranie divokej skládky – čo je klasifikované ako priestupok. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní  komunálneho odpadu je zaň možné vyrubiť pokutu až do výšky 5 000 Sk. Ak chce niekto vyvážať odpad na odpadový dvor a nevie, kedy sú prevádzkové hodiny, nájde ich na teletexte eM TV, s. 154, dostupnom aj na internete (www.malacky.sk/txt).

MsP sa zaoberá zisťovaním pôvodcu odpadu. Ak občania majú k tomuto prípadu nejaké informácie, môžu ich nahlásiť na MsP alebo na č. tel. 034/79 66 172 (aj anonymne).

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok