17. 1. 2024
Skauting v Malackách oslávil 100 rokov

Malackí skauti si 100. výročie založenia skautského oddielu v našom meste pripomenuli podujatím, na ktorom prezentovali minulosť, súčasnosť a tak trochu i budúcnosť 69. zboru M. R. Štefánika. O oslavách storočnice sme informovali už v predchádzajúcom Malackom hlase.

            Pri takomto významnom jubileu si bezpochyby treba najmä zaspomínať. Dnes už nežije nikto, kto sa zúčastnil celkom prvých výprav do hôr, stanovačiek či ďalších akcií, ktoré skauti na začiatku svojej malackej púte organizovali, no zopár starších skautov sa s prvými skautmi azda stretlo. Pravdou je, že v histórii skautingu u nás je niekoľko hlbokých jaziev, ktorých následky vidieť aj dnes. Skauting však nie je o sťažovaní. Každú snahu urobiť zo skautingu niečo iné, než čím bol, každú snahu očierniť ho, zastaviť ho či úplne zakázať skauti nakoniec vydržali. Dnes sú tu, vo svojej činnosti pokračujú, a ako to už býva, na to dobré treba spomínať a na to horšie netreba zabúdať.

Minulosť

            Dávnu a nie až tak dávnu históriu malackého skautingu majú zmapovanú najmä brat Oliver Bonaventúr Osuský a súčasný líder malackého skautingu brat Gordon, vlastným menom Kamil Ftáčnik starší.

            Vďaka záznamom zo skautskej kroniky vieme, že chlapčenský skauting bol v Malackách založený presne 16. decembra 1923. V nasledujúcom roku vznikol dievčenský skauting, a práve v tom období, teda v lete 1924, sa skauti zúčastnili na prvom tábore v Považskom Podhradí.

            Skauting v Malackách zakladali študenti tunajšieho katolíckeho gymnázia, strojcom celej myšlienky bol Augustín Balúch z Plaveckého Mikuláša. Počas 1. Československej republiky sa skautingu v našich končinách dobre darilo. Zlom nastal na konci prvej republiky, v období nástupu fašistickej diktatúry. Písal sa rok 1942, keď vodca slovenského štátu Jozef Tiso skauting zrušil a skautov začlenil do Hlinkovej mládeže. Skautom nepriala ani ďalšia zmena režimu. Dlhodobý útlak a zakazovanie zo strany komunistov trvali až do roku 1968, keď skauting u nás nakrátko znovu ožil. No prešli sotva dva roky a štátna bezpečnosť opäť zaútočila na skautské oddiely. Prenasledovanie sa skončilo až s pádom komunizmu. „Obnova, prebudenie a znovuzrodenie skautingu sa začalo v roku 1989. V rokoch 1990 až 1992 sa začal formovať novodobý skauting v Malackách zásluhou brata Olivera Bonaventúra Osuského,“ priblížil Gordon. Práve deväťdesiate roky 20. storočia považujú pamätníci za najlepšie časy skautingu v Malackách. Na ich konci, v roku 1999, bola organizácia oficiálne zapísaná a pomenovaná po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Prítomnosť

            Skauting dnes v Malackách žije a darí sa mu. Nie je to žiadne masové hnutie, no ani malý krúžok. 69. oddiel tvorí niečo vyše 70 skautov. Na celom Slovensku je ich približne 16-tisíc, pritom v Českej republike je ich podľa slov Gordona  pol milióna. Veľký rozdiel v počtoch nevysvetlí rozdiel v počte obyvateľov. Je zrejmé, že u susedov má skauting silnejšie a hlbšie korene aj pre blízkosť Nemecka, no akiste i pre výraznejšiu tradíciu prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ku ktorému sa korene skautingu silno viažu.

Budúcnosť

            Ako povedal Gordon, naša skautská organizácia o výrazný nárast počtu členov nežiada, nových členov si takpovediac vyberajú. Dvere nezatvárajú nikomu, no byť skautom – to nie je pre každého. Rešpekt k autoritám, občianska aktivita, láska k prírode, pomoc pri jej ochrane a niekedy aj otlaky a veľká únava, to sa dnešnej mládeži nemusí páčiť, obzvlášť keď zistia, že skauti nepoznajú neustále pozeranie do smartfónov. Lenže práve takéto zážitky, skúsenosti a spomienky – a často na celý život – môžu mladému človeku pomôcť rozvinúť svoj potenciál. Skautská organizácia nie je prevýchovnou stanicou, no za výchovno-zábavnú by sa považovať mala. Učí veciam, na ktoré sa dnes už neprávom zabúda, robí z mladých ľudí dobrých ľudí, avšak nie v laviciach, ale vonku na vzduchu, v táboroch, na výpravách, v lese, skrátka na nohách.

            Malackí skauti počas osláv storočnice odhalili bustu zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella. Podobizeň získali počas výpravy v Banskej Štiavnici. „Busta by mala byť u nás, aby deťom zakladateľa pripomínala, aby bol skrátka pri nich,“ povedal Gordon.

            Aktívnym skautom bol aj primátor mesta Juraj Říha: „Každý týždeň od pondelka som sa tešil na to, že v piatok máme družinovku. Nikdy sme nevedeli, kedy sa skončí, pretože sa nám nechcelo ísť domov.“ Skauting je preňho obdobím výnimočných zážitkov a veľkých kamarátstiev, z ktorých mnohé pretrvali dodnes. „69. zboru želám, aby sa mu naďalej darilo, aby slúžilo aj zdravie, aby v meste skauting pretrval. Nosím v hlave myšlienku na stálu skautskú klubovňu, ktorú by sme radi zrealizovali. Nechcem prezrádzať podrobnosti, no verím, že sa nám aj takto podarí podporiť skauting v meste,“ naznačil primátor. 

            Svoju storočnicu skauti oslavovali zmysluplnou činnosťou. Vysadili 2 700 borovíc, vyčistili Zámocký park od náletových drevín či odpadu a inštalovali v ňom vtáčie búdky. „Skauting, ktorému sa so svojím manželom venujeme už 31 rokov, je spôsob života. Je to náš osud, ktorý nás naučil dávať, rozdávať radosť a skúsenosti, viesť mládež k pokore, pomáhať a spoznávať skutočné hodnoty života,“ hovorí Marika.

Text a foto: Ján Hargaš

Zo spomienok vodcov Mariky a Gordona

  • Členkou dievčenského skautského oddielu  ako 11-ročná v roku 1938 sa stala aj rodáčka z Malaciek  Mária Bakičová, neskôr Harmaňošová. Mali sme česť osobne ju spoznať. Na svoje začiatky v skautingu milo a úprimne spomínala ešte aj ako 91-ročná.
  • Prvé stretnutie brata Olivera s mládežou  zanietenou pre skauting  bolo 7. januára 1990. Na Mikuláša, 6. decembra 1992, sa konal skautský sľub, prvý v Malackách možno po 50 rokoch. V júni 1994 sme do malackého skautingu vstúpili aj my, manželia Mária a Kamil Ftáčnikovci, skautskými menami Marika a Gordon. Týmto krokom sme začali písať novú éru nášho súkromného aj skautského života. Prvý letný stanový skautský tábor sa konal v roku 1995 v osade Tančiboky. V novembri 1999 sa skautský oddiel zmenil na zbor. Odvtedy sa hrdo hlásime k názvu 69. zbor M. R. Štefánika.
  • Dnes združujeme 2 oddiely: 1. oddiel skautov a 1. oddiel skautiek Chobotnice. K nižším a základným zložkám našich oddielov sa začleňujú družiny: Blesky, Nočné sovy, Lesní škriatkovia, Strážcovia galaxie, Cieľavedomé špagety/i/, Užovky a Modrí vlci. Členov našej skautskej organizácie tvoria včielky, vĺčatá, skauti a rangeri s old skautmi – činovníkmi z Malaciek, Kostolišťa, Jablonového, Plaveckého Štvrtka, Perneka, Kuchyne, Plaveckého Podhradia a Veľkých Levár. Náš zbor vychoval a doviedol za uplynulé roky veľký počet mladých k skautskému sľubu. Niektorí z nich tvoria jadro nášho zboru aj dnes: manželia Denisa a Samuel Húškovci (Bosorka a Sup), Peter Hoďovský – Dandy či Maku Mária Kovárová, ktorí k nám priviedli už aj svoje deti.

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok