14. 12. 2018
Skauting v Malackách má 95 rokov
História skautingu v Malackách sa začala písať 15. decembra 1923. Prvé obdobie trvalo do roku 1947. Po rokoch zákazu, útlaku a prenasledovania (1948 – 1968) skauting nakrátko ožil, avšak v období 1968 – 1989 nastal nový úpadok. Až po páde komunizmu zažil skauting znovuzrodenie a obnovu.

Nová generácia malackého skautingu je tu už 28 rokov. Jej cieľom je vychovávať a smerovať skautov k tomu, ako byť hodnotným, čestným človekom. Skauting ponúka deťom a mládeži životné vzory a ideály, možnosť zdolávať rôzne výzvy i prekážky, zdokonaľovať sa, napredovať. Sme štátnou organizáciou zameranou na výchovu mládeže, ochranu prírody, zdatnosť, čestnosť, vytrvalosť, odbornú skautskú činnosť a zručnosť. Skautskými zásadami sú mravnosť, obetavosť a vlastenectvo.

Skauting je životný štýl, ktorého charakteristickou aktivitou je pobyt v prírode a jej ochrana. Naša ochranárska činnosť je zameraná na obnovu prameňov, čistenie potokov, zber odpadu v lesoch, výsadbu mladých stromčekov, zhotovovanie vtáčích búdok, kŕmidiel, krmelcov a prikrmovanie vtáctva a zveri v zime. Naši skauti sa venujú aj obnove pútnických krížov. Doteraz sme renovovali sochu Panny Márie v osade Tančiboky či Biely kríž pri Lakšárskej Novej Vsi. Červený kríž pri hlavnej ceste smerom na Studienku v roku 2012 podľahol zlým poveternostným podmienkam, a preto naši skauti vlastnoručne vyhotovili a postavili nový. Odvtedy sa oň staráme. Po posvätení kríž poškodili vandali, avšak vďaka pani Ruženke Habovej sme naň mohli umiestniť maľovaný obraz Ježiša, ktorý dodnes bdie nad naším osudom a ochraňuje nás.

Často organizujeme výpravy do okolitých lesov i do Malých Karpát. Každoročne máme letný tábor i výpravu. Zažili sme už Nízke i Vysoké Tatry, Javorníky, Malú i Veľkú Fatru či Slovenský raj. Do Malaciek i okolitých obcí každoročne prinášame Betlehemské svetlo. Dlhoročne sa zúčastňujeme na Lesníckych dňoch v Bratislave na Partizánskej lúke. Pri príležitosti 95. výročia založenia skautingu v Malackách sme tento rok na východnom Slovensku navštívili našu najstaršiu sestru, 90-ročnú rodáčku z nášho mesta, pani Máriu Harmaňošovú – Bakičovú.

69. zbor M. R. Štefánika – Slovenský skauting Malacky má 50-člennú základňu, ktorá sa stretáva v klubovni na prízemí budovy bývalého Mestského úradu na Radlinského ulici. Členovia organizácie sú vekovo rozdelení do tzv. družín na čele s družinovým radcom. Najmladší členovia sú včielky a vĺčatá, starší sú skauti a skautky. Od 16 rokov môže byť člen roverom. Dospelý sa môže stať činovníkom a môže zastávať rôzne funkcie v našom skautskom zbore. Zborovým vodcom je Gordon (Kamil Ftáčnik st.), zástupkyňami sú Marika (Mária Ftáčniková) a Bosorka (Denisa Húšková). 69. zbor zastrešuje dva oddiely: oddiel skautov s vodcom Supom (Samuel Húšek) a oddiel skautiek s vodkyňou Poly (Monika Blažíčková). Náš zbor patrí do organizácie Slovenský skauting so sídlom v Bratislave.

Malacká skautská organizácia žije tento rok v duchu 95. výročia založenia. Pri tejto príležitosti spomíname aj na nášho učiteľa, old skauta Olivera – Bonaventúru Osuského, ktorý nás do skautského života zasvätil.

Skauting, ktorému sa s manželom Gordonom spolu venujeme už 28 rokov, je spôsob života. Je to náš osud, ktorý nás naučil dávať, rozdávať radosť a skúsenosti, viesť mládež k pokore, pomáhať a spoznávať skutočné hodnoty. Človek má žiť tak, aby mal radosť zo života, pomáhal druhým, prijímal ich názory a tešil sa z každého dňa, ktorý prichádza.

Text a foto: Marika – Mária Ftáčniková, 69. zbor gen. M. R. Štefánika – Slovenský skauting Malacky


Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok