14. 12. 2018
Skauting v Malackách má 95 rokov
História skautingu v Malackách sa začala písať 15. decembra 1923. Prvé obdobie trvalo do roku 1947. Po rokoch zákazu, útlaku a prenasledovania (1948 – 1968) skauting nakrátko ožil, avšak v období 1968 – 1989 nastal nový úpadok. Až po páde komunizmu zažil skauting znovuzrodenie a obnovu.

Nová generácia malackého skautingu je tu už 28 rokov. Jej cieľom je vychovávať a smerovať skautov k tomu, ako byť hodnotným, čestným človekom. Skauting ponúka deťom a mládeži životné vzory a ideály, možnosť zdolávať rôzne výzvy i prekážky, zdokonaľovať sa, napredovať. Sme štátnou organizáciou zameranou na výchovu mládeže, ochranu prírody, zdatnosť, čestnosť, vytrvalosť, odbornú skautskú činnosť a zručnosť. Skautskými zásadami sú mravnosť, obetavosť a vlastenectvo.

Skauting je životný štýl, ktorého charakteristickou aktivitou je pobyt v prírode a jej ochrana. Naša ochranárska činnosť je zameraná na obnovu prameňov, čistenie potokov, zber odpadu v lesoch, výsadbu mladých stromčekov, zhotovovanie vtáčích búdok, kŕmidiel, krmelcov a prikrmovanie vtáctva a zveri v zime. Naši skauti sa venujú aj obnove pútnických krížov. Doteraz sme renovovali sochu Panny Márie v osade Tančiboky či Biely kríž pri Lakšárskej Novej Vsi. Červený kríž pri hlavnej ceste smerom na Studienku v roku 2012 podľahol zlým poveternostným podmienkam, a preto naši skauti vlastnoručne vyhotovili a postavili nový. Odvtedy sa oň staráme. Po posvätení kríž poškodili vandali, avšak vďaka pani Ruženke Habovej sme naň mohli umiestniť maľovaný obraz Ježiša, ktorý dodnes bdie nad naším osudom a ochraňuje nás.

Často organizujeme výpravy do okolitých lesov i do Malých Karpát. Každoročne máme letný tábor i výpravu. Zažili sme už Nízke i Vysoké Tatry, Javorníky, Malú i Veľkú Fatru či Slovenský raj. Do Malaciek i okolitých obcí každoročne prinášame Betlehemské svetlo. Dlhoročne sa zúčastňujeme na Lesníckych dňoch v Bratislave na Partizánskej lúke. Pri príležitosti 95. výročia založenia skautingu v Malackách sme tento rok na východnom Slovensku navštívili našu najstaršiu sestru, 90-ročnú rodáčku z nášho mesta, pani Máriu Harmaňošovú – Bakičovú.

69. zbor M. R. Štefánika – Slovenský skauting Malacky má 50-člennú základňu, ktorá sa stretáva v klubovni na prízemí budovy bývalého Mestského úradu na Radlinského ulici. Členovia organizácie sú vekovo rozdelení do tzv. družín na čele s družinovým radcom. Najmladší členovia sú včielky a vĺčatá, starší sú skauti a skautky. Od 16 rokov môže byť člen roverom. Dospelý sa môže stať činovníkom a môže zastávať rôzne funkcie v našom skautskom zbore. Zborovým vodcom je Gordon (Kamil Ftáčnik st.), zástupkyňami sú Marika (Mária Ftáčniková) a Bosorka (Denisa Húšková). 69. zbor zastrešuje dva oddiely: oddiel skautov s vodcom Supom (Samuel Húšek) a oddiel skautiek s vodkyňou Poly (Monika Blažíčková). Náš zbor patrí do organizácie Slovenský skauting so sídlom v Bratislave.

Malacká skautská organizácia žije tento rok v duchu 95. výročia založenia. Pri tejto príležitosti spomíname aj na nášho učiteľa, old skauta Olivera – Bonaventúru Osuského, ktorý nás do skautského života zasvätil.

Skauting, ktorému sa s manželom Gordonom spolu venujeme už 28 rokov, je spôsob života. Je to náš osud, ktorý nás naučil dávať, rozdávať radosť a skúsenosti, viesť mládež k pokore, pomáhať a spoznávať skutočné hodnoty. Človek má žiť tak, aby mal radosť zo života, pomáhal druhým, prijímal ich názory a tešil sa z každého dňa, ktorý prichádza.

Text a foto: Marika – Mária Ftáčniková, 69. zbor gen. M. R. Štefánika – Slovenský skauting Malacky


Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok