17. 12. 2013
Šírenie hudby nie je zadarmo ani pred Vianocami...
Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) pripomína verejnosti, aby nezabúdala na poplatky za použitie hudby na predvianočných podujatiach. Viete si predstaviť predvianočné obdobie bez hudby? Znie na trhoch, večierkoch a mikulášskych akciách… Aj chronicky známe skladby sú však výsledkami tvorivej činnosti umelcov, hudobných skladateľov a textárov, ktorí majú podľa autorského zákona právo rozhodovať o ich použití. A majú právo na autorskú odmenu.

Hromadný súhlas v mene domácich a zahraničných autorov získa usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia alebo majiteľ, resp. prevádzkovateľ prevádzky prostredníctvom SOZA, ktorý ako organizácia kolektívnej správy práv k hudobným dielam zastupuje na území Slovenska skladateľov, textárov a vydavateľov prakticky z celého sveta.

Uzavretím licenčnej zmluvy a zaplatením autorských odmien prostredníctvom SOZA si používateľ hudby – usporiadateľ verejných podujatí zabezpečí legálne šírenie hudobných diel. Táto povinnosť sa netýka len usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí s hudbou, ale aj majiteľov, resp. prevádzkovateľov obchodov, reštaurácií a barov, v ktorých hudba znie z CD, MP3 prehrávača, TV alebo z rádia.

Aj ich povinnosťou je, ešte pred samotným začiatkom používania diel na verejnosti, získať súhlas – licenciu na šírenie chránených hudobných diel a uhradiť autorskú odmenu. Ak spomenutí používatelia hudby uzatvoria tzv. Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA, predchádzajú komplikáciám či sankciám, ktoré vyplývajú z nelegálneho použitia chránených diel.

-soza/red-
Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok