19. 9. 2019
Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva
Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva (18. septembra) malo na programe päť pracovných bodov. Poslanci schválili dva projekty, pri ktorých sa bude mesto uchádzať o financovanie z externých zdrojov: Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže a Verejná nabíjacia stanica elektromobilov pri Mestskom úrade v Malackách. Žiadosti o dotácie sa musia podať do stanovenej lehoty, preto mestské zastupiteľstvo rokovalo v mimoriadnom termíne.
 
Cieľom projektu Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže je vybudovanie tretej etapy nosnej siete cyklistických chodníkov, ktorá prepojí Partizánsku ulicu cez centrum mesta (Ľuda Zúbka, Námestie SNP, Mierové námestie, Veľkomoravská) po Cestu mládeže. Celkové investičné náklady sa odhadujú na 1 758 000 €, pričom mesto by sa podieľalo spolufinancovaním vo výške takmer 88 000 €. 
 
V rámci druhého projektu, Verejná nabíjacia stanica elektromobilov pri Mestskom úrade v Malackách, by mala v centre mesta vyrásť verejne prístupná nabíjacia stanica s dvomi konektormi pre súbežné nabíjanie dvoch elektromobilov. Maximálna výška dotácie od Ministerstva hospodárstva SR je 5 000 €, mesto by v prípade úspešného projektu zaplatilo 11 710 €. 
Zastupiteľstvom prešiel aj návrh na zmenu rozpočtu a prehľad čerpania rozpočtu mesta k 30. júnu. Do zmeny rozpočtu boli okrem iného zahrnuté aj dve dotácie z Environfondu, ktoré sa mestu podarilo získať v poslednom období: 90 000 € na zateplenie Centra voľného času a 10 000 € na zakúpenie elektromobilu pre mestský úrad.  
 
Poslanci okrem toho schválili prevody dvoch pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky, ktoré sú v správe Ministerstva obrany SR, do vlastníctva mesta.
 
Všetky materiály, uznesenia a záznamy sú k dispozícii na stránke mesta https://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=137. Najbližšie rokovanie mestských poslancov je plánované na 29. októbra. 

-lp-/-otano-
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok