8. 6. 2018
Separovanie odpadov a malacké špecifiká
Pri separovaní odpadov dodržiavame farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Takto to platí globálne, no POZOR! Treba sa zároveň riadiť pravidlami triedenia v našom meste.

„Stále dostávame pripomienky, že kontajnery na separovaný zber nie sú dobre označené. V čom je problém? Od spoločnosti ENVI-PAK sme síce bezplatne dostali univerzálne nálepky, no pochopiteľne na nich nie je uvedené, že v Malackách patria do plastov aj plechovky, teda kovy, a polystyrén!zdôrazňuje J. Chválová.  

Pre obyvateľov Malaciek je smerodajný leták spoločnosti TEKOS, v ktorom nájdu odpovede na všetky otázky týkajúce sa triedenia odpadu. Rozpis vývozu triedeného, biologického a objemného odpadu v meste Malacky pre rok 2018 bol distribuovaný do domácností a je prístupný na internetových stránkach nielen spoločnosti TEKOS, ale aj mesta Malacky.     

Stláčaním odpadu ušetríte viac ako si myslíte

Prečo by sme mali stlačiť  PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodíme do zbernej nádoby? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to, aby pojala tento odpad aj bez stláčania.  No najmä nestlačené PET fľaše majú veľký objem a zbytočne zaberajú veľa miesta – v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón či plechovky – obal treba jednoducho stlačiť. Ak je to pre niekoho namáhavé, môže ho položiť na zem a pristúpiť ho. 

Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie obalov je veľmi dôležité. Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. Preto nezabúdajme i takýmto spôsobom šetriť naše životné prostredie.

I. Sochorová, ENVI-PAK

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok