19. 4. 2018
Seniori sa môžu prvýkrát bezplatne poradiť s právnikom
Bezplatná právna pomoc pre seniorov sa začína na Mestskom úrade v Malackách poskytovať v piatok 20. apríla.

Máte právny problém alebo potrebujete poradiť?
Mestský úrad Malacky ponúka seniorom mesta Malacky bezplatné právne poradenstvo.
 
Kde sídli právna poradňa?
Právna poradňa sídli na I. poschodí budovy Mestského úradu Malacky (Inkubátor)
na Bernolákovej ul. č.5188/1A v miestnosti č. dverí 128.

Komu sa poskytuje právne poradenstvo?
Právne poradenstvo sa poskytuje seniorom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Malacky.
V prípade záujmu o právne poradenstvo, predložia záujemcovia občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu trvalého pobytu a vek.
 
Kedy sa poskytuje právne poradenstvo?
Každý prvý a tretí piatok v mesiaci v čase od 10.00 do 12.00 h.

Kto poskytuje právne poradenstvo?
JUDr. František Kurnota – advokát.

V akých oblastiach je poskytované právne poradenstvo?
Bezplatné právne poradenstvo je poskytované pri riešení problémov týkajúcich sa:
•    exekúcií
•    otázky týkajúce sa rodinných vzťahov ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
•    otázky týkajúce sa dedičského konania
•    poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy
•    otázky majetkovej povahy napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na LV, výpovede z nájmu
•    problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru/služieb
•    otázky právnej ochrany ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi

Neposkytuje sa poradenstvo v trestných veciach a advokát nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.

-MsÚ-
Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok