19. 4. 2018
Seniori sa môžu prvýkrát bezplatne poradiť s právnikom
Bezplatná právna pomoc pre seniorov sa začína na Mestskom úrade v Malackách poskytovať v piatok 20. apríla.

Máte právny problém alebo potrebujete poradiť?
Mestský úrad Malacky ponúka seniorom mesta Malacky bezplatné právne poradenstvo.
 
Kde sídli právna poradňa?
Právna poradňa sídli na I. poschodí budovy Mestského úradu Malacky (Inkubátor)
na Bernolákovej ul. č.5188/1A v miestnosti č. dverí 128.

Komu sa poskytuje právne poradenstvo?
Právne poradenstvo sa poskytuje seniorom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Malacky.
V prípade záujmu o právne poradenstvo, predložia záujemcovia občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu trvalého pobytu a vek.
 
Kedy sa poskytuje právne poradenstvo?
Každý prvý a tretí piatok v mesiaci v čase od 10.00 do 12.00 h.

Kto poskytuje právne poradenstvo?
JUDr. František Kurnota – advokát.

V akých oblastiach je poskytované právne poradenstvo?
Bezplatné právne poradenstvo je poskytované pri riešení problémov týkajúcich sa:
•    exekúcií
•    otázky týkajúce sa rodinných vzťahov ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
•    otázky týkajúce sa dedičského konania
•    poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy
•    otázky majetkovej povahy napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na LV, výpovede z nájmu
•    problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru/služieb
•    otázky právnej ochrany ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi

Neposkytuje sa poradenstvo v trestných veciach a advokát nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.

-MsÚ-
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok